Αρχική Οικονομία Φόροι: Μειώσεις και αύξηση επιστροφών

Φόροι: Μειώσεις και αύξηση επιστροφών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Οι εισοδηματικές απώλειες κατά τη διάρκεια του 2020 φέρουν επιστροφές φόρων σε εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα και κάθετη πτώση έως και 80% στις φορολογικές επιβαρύνσεις περισσοτέρων από 1.900.000 μικρομεσαίων επιχειρηματιών, ελεύθερων επαγγελματιών και ιδιοκτητών εκμισθούμενων ακινήτων.

Στη θετική αυτή εξέλιξη για εκατομμύρια φορολογουμένους θα συμβάλουν και η σημαντική μείωση των συντελεστών φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, που ισχύει για τα εισοδήματα του 2020, καθώς επίσης και η προσωρινή κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που ισχύει επίσης για τα εισοδήματα του 2020, πλην μισθών και συντάξεων.

Φέτος αναμένεται θεαματική πτώση των εσόδων του Δημοσίου από τη φορολογία εισοδήματος, όπως γράφει η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος».

Τα γενικά και τοπικά lockdown που επιβλήθηκαν εντός του προηγουμένου έτους είχαν ως συνέπεια περισσότεροι από 1.700.000 μισθωτοί εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα να τεθούν σε αναστολή συμβάσεων εργασίας για χρονικά διαστήματα από τρεις έως και 10 μήνες, πάνω από 1.500.000 ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι να αναστείλουν τη λειτουργία τους για πέντε έως και επτά μήνες τουλάχιστον μέσα στο 2020 ή να υπολειτουργούν τουλάχιστον για εννιά μήνες μέσα στο προηγούμενο έτος, κατά τη διάρκεια των οποίων πραγματοποίησαν σημαντικά μειωμένους τζίρους.

Επιπλέον, περισσότεροι από 400.000 ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων υποχρεώθηκαν για χρονικά διαστήματα από έξι έως και 10 μήνες μέσα στο 2020 να εισπράξουν ενοίκια μειωμένα κατά 40% ή και περισσότερο.

Ποσά ετήσιων φορολογητέων εισοδημάτων σημαντικά μειωμένα σε σχέση με πέρσι

Oλοι αυτοί οι φορολογούμενοι επιβίωσαν οικονομικά χάρη στις διαφόρων κατηγοριών έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις που έλαβαν από το Δημόσιο, όπως οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού των 800 και των 534 ευρώ, τα ποσά της «επιστρεπτέας προκαταβολής», που κυμάνθηκαν από 1.000 έως και 350.000 ευρώ, και διάφορα άλλα έκτακτα και ειδικά επιδόματα. Αυτές οι οικονομικές ενισχύσεις οι οποίες καταβλήθηκαν από το κράτος με σκοπό τη μερική ή και την ολική αναπλήρωση των απολεσθέντων εισοδημάτων τόσων πολλών εργαζομένων και επιχειρήσεων είναι αφορολόγητες και, ως εκ τούτου, δεν συνυπολογίζονται στα ετήσια φορολογητέα εισοδήματά τους.

Συνέπεια των παραπάνω εξελίξεων θα είναι 3.600.000 φορολογούμενοι, στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλουν φέτος την άνοιξη και το καλοκαίρι, για το φορολογικό έτος 2020, να εμφανίσουν ποσά ετήσιων φορολογητέων εισοδημάτων σημαντικά μειωμένα σε σύγκριση με αυτά που εμφάνισαν πέρυσι με τις δηλώσεις για τα εισοδήματα του 2019. Οι μειώσεις στα ετήσια φορολογητέα εισοδήματα για πάνω από 3.600.000 φυσικά πρόσωπα θα είναι τουλάχιστον 30% και σε πολλές περιπτώσεις θα φθάνουν ή και θα υπερβαίνουν το 50%, όπως γράφει η εφημερίδα.

Εξαιτίας αυτής της εξέλιξης:

1) Εκατοντάδες χιλιάδες μισθωτοί φορολογούμενοι-εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα θα απαλλαγούν πλήρως από το φόρο εισοδήματος και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το 2020, λόγω πτώσης των ετήσιων φορολογητέων εισοδημάτων του έτους αυτού κάτω από τα αφορολόγητα όρια των 8.636 έως 12.000 ευρώ που ισχύουν στη φορολογία εισοδήματος για τη συντριπτική πλειονότητα των φυσικών προσώπων και κάτω από το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ που ισχύει για την εισφορά αλληλεγγύης.

Για παράδειγμα, φορολογούμενος εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα με ένα εξαρτώμενο τέκνο και ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 15.000 ευρώ το 2019, κατά τη διάρκεια του 2020 εργάστηκε κανονικά μόνο τους 6 από τους 12 μήνες του έτους -λόγω αναστολής της λειτουργίας της επιχείρησης στην οποία εργάζεται- και ως εκ τούτου έλαβε μισθούς μόνο για έξι μήνες, καθώς επίσης και Δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων. Τους υπόλοιπους 6 μήνες του 2020 ήταν σε αναστολή σύμβασης εργασίας και έλαβε αποζημιώσεις ειδικού σκοπού 800 και 534 ευρώ, οι οποίες είναι αφορολόγητες και δεν συμπεριλαμβάνονται στο ετήσιο φορολογητέο εισόδημα. Ως εκ τούτου, το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά του μειώθηκε περίπου κατά 40% το 2020 και περιορίστηκε στις 9.000 ευρώ. Για το εισόδημα των 15.000 ευρώ του 2019 ο φορολογούμενος αυτός επιβαρύνθηκε με φόρο εισοδήματος 1.350 ευρώ, καθώς επίσης και με ειδική εισφορά αλληλεγγύης 66 ευρώ. Για το 2020, το εισόδημά του διαμορφώθηκε στο ίδιο ύψος με το αφορολόγητο όριο των 9.000 ευρώ που ισχύει πλέον για εργαζόμενο μισθωτό με ένα παιδί και συνεπώς δεν θα πληρώσει φόρο εισοδήματος. Επιπλέον, το εισόδημά του για το 2020 έπεσε κάτω από το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ που ισχύει για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, οπότε θα απαλλαγεί και από την επιβάρυνση αυτή.

2) Θα εμφανιστούν εκατοντάδες χιλιάδες περιπτώσεις μισθωτών εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που θα είναι δικαιούχοι μεγάλων ποσών επιστροφών φόρου. Κι αυτό θα συμβεί επειδή κατά τη διάρκεια του 2020 οι μηνιαίες κρατήσεις φόρου εισοδήματος και εισφοράς αλληλεγγύης επί των μισθών των εργαζομένων αυτών υπολογίστηκαν, όσους μήνες αυτοί εργάζονταν κανονικά, ωσάν οι αποδοχές τους να ήταν σε ετήσια βάση ίδιες με τα επίπεδα στα οποία είχαν διαμορφωθεί πριν ξεσπάσει η πανδημία του κορονοϊού. Ομως τα ποσά των φόρων που αναλογούν στα -σημαντικά μειωμένα- ετήσια φορολογητέα εισοδήματα του 2020 είναι, τελικά, πολύ μικρότερα από αυτά που παρακρατήθηκαν συνολικά στη διάρκεια του 2020. Συνεπώς τα επιπλέον ποσά που παρακρατήθηκαν θα πρέπει να επιστραφούν από το Δημόσιο στους εργαζομένους με την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων που θα υποβάλουν φέτος.

3) Στη συντριπτική τους πλειονότητα οι φορολογούμενοι με ατομικές επιχειρήσεις (έμποροι, βιοτέχνες, ελεύθεροι επαγγελματίες) θα κληθούν, με τα εκκαθαριστικά των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, να πληρώσουν φόρους μειωμένους κατά 60% έως και πάνω από 80%, όχι μόνο λόγω της μεγάλης πτώσης των καθαρών φορολογητέων εισοδημάτων, αλλά και εξαιτίας της μείωσης του κατώτατου συντελεστή φόρου από το 22% στο 9% και της μη επιβολής ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

4) Στη συντριπτική τους πλειονότητα οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων θα κληθούν, με τα εκκαθαριστικά των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, να πληρώσουν φόρους μειωμένους κατά 27% έως και 49% για τα «κουρεμένα» εισοδήματά τους από ενοίκια.

ΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ ΤΟ 2020, ΛΟΓΩ … COVID
ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΕΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΕΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ)
ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
1.250 126,64 1013,14 8,64 69,14 10500 233,00 0,00 -849,28
1.500 187,36 1498,86 16,14 129,14 12600 695,00 13,20 -919,80
1.600 217,36 1738,86 21,14 169,14 13440 879,80 31,68 -996,52
1.700 247,36 1978,86 26,14 209,14 14280 1064,60 50,16 -1073,24
1.800 277,36 2218,86 31,14 249,14 15120 1249,40 68,64 -1149,96
1.900 307,36 2458,86 36,14 289,14 15960 1434,20 87,12 -1226,68
2.000 337,36 2698,86 41,14 329,14 16800 1619,00 105,60 -1303,40
2.100 367,36 2938,86 46,14 369,14 17640 1803,80 124,08 -1380,12
2.200 401,93 3215,43 52,00 416,00 18480 1988,60 142,56 -1500,27
2.300 439,93 3519,43 58,50 468,00 19320 2173,40 161,04 -1652,99
2.400 477,93 3823,43 65,00 520,00 20160 2358,20 184,00 -1801,23
2.500 515,93 4127,43 71,50 572,00 21000 2543,00 226,00 -1930,43
ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΦΕΤΟΣ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΩΝ
ΕΤΗΣΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ (*) ΕΤΗΣΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (**) ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ (*) ΣΕ ΠΟΣΟ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ
6000 1320 0 1320 3000 270 0 270 -1050 -79,55%
7000 1540 0 1540 3500 315 0 315 -1225 -79,55%
8000 1760 0 1760 4000 360 0 360 -1400 -79,55%
9000 1980 0 1980 4500 405 0 405 -1575 -79,55%
10000 2200 0 2200 5000 450 0 450 -1750 -79,55%
11000 2420 0 2420 5500 495 0 495 -1925 -79,55%
12000 2640 0 2640 6000 540 0 540 -2100 -79,55%
13000 2860 22 2882 6500 585 0 585 -2297 -79,70%
14000 3080 44 3124 7000 630 0 630 -2494 -79,83%
15000 3300 66 3366 7500 675 0 675 -2691 -79,95%
16000 3520 88 3608 8000 720 0 720 -2888 -80,04%
17000 3740 110 3850 8500 765 0 765 -3085 -80,13%
18000 3960 132 4092 9000 810 0 810 -3282 -80,21%
19000 4180 154 4334 9500 855 0 855 -3479 -80,27%
20000 4400 176 4576 10000 900 0 900 -3676 -80,33%
21000 4690 226 4916 10500 1010 0 1010 -3906 -79,45%
22000 4980 276 5256 11000 1120 0 1120 -4136 -78,69%
23000 5270 326 5596 11500 1230 0 1230 -4366 -78,02%
24000 5560 376 5936 12000 1340 0 1340 -4596 -77,43%
25000 5850 426 6276 12500 1450 0 1450 -4826 -76,90%
26000 6140 476 6616 13000 1560 0 1560 -5056 -76,42%
27000 6430 526 6956 13500 1670 0 1670 -5286 -75,99%
28000 6720 576 7296 14000 1780 0 1780 -5516 -75,60%
29000 7010 626 7636 14500 1890 0 1890 -5746 -75,25%
30000 7300 676 7976 15000 2000 0 2000 -5976 -74,92%
35000 9150 1001 10151 17500 2550 0 2550 -7601 -74,88%
40000 11000 1326 12326 20000 3100 0 3100 -9226 -74,85%
50000 24500 2076 26576 25000 4500 0 4500 -22076 -83,07%

(*) Aθροισμα φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

(**) Το φορολογητέο εισόδημα του 2020 εμφανίζεται μειωμένο κατά 50% λόγω της οικονομικής κρίσης που προκάλεσε η πανδημία.

ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘOYN ΟI ΦΟΡΟΙ ΤΟ 2021 ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΕΚΜΙΣΘΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΚΑΤΑ 40% (*) ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΟΙΚΙΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑΤΟ 2019 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑΤΟ 2020 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΦΟΡΩΝ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ
200 2400 360 0 360,00 1760 264 0 264 -96,00 -26,67%
300 3600 540 0 540,00 2640 396 0 396 -144,00 -26,67%
400 4800 720 0 720,00 3520 528 0 528 -192,00 -26,67%
500 6000 900 0 900,00 4400 660 0 660 -240,00 -26,67%
600 7200 1080 0 1080,00 5280 792 0 792 -288,00 -26,67%
700 8400 1260 0 1260,00 6160 924 0 924 -336,00 -26,67%
800 9600 1440 0 1440,00 7040 1056 0 1056 -384,00 -26,67%
900 10800 1620 0 1620,00 7920 1188 0 1188 -432,00 -26,67%
1000 12000 1800 0 1800,00 8800 1320 0 1320 -480,00 -26,67%
1100 13200 2220 26,40 2246,40 9680 1452 0 1452 -794,40 -35,78%
1200 14400 2640 52,80 2692,80 10560 1584 0 1584 -1108,80 -42,00%
1300 15600 3060 79,20 3139,20 11440 1716 0 1716 -1423,20 -46,51%
1400 16800 3480 105,60 3585,60 12320 1912 0 1912 -1673,60 -48,09%
1500 18000 3900 132,00 4032,00 13200 2220 0 2220 -1812,00 -46,46%
2000 24000 6000 376,00 6376,00 17600 3760 0 3760 -2616,00 -43,60%
2500 30000 8100 676,00 8776,00 22000 5300 0 5300 -3476,00 -42,91%
3000 36000 10300 1066,00 11366,00 26400 6840 0 6840 -4526,00 -43,94%
3500 42000 13000 1476,00 14476,00 30800 8380 0 8380 -6096,00 -46,89%
4000 48000 15700 1926,00 17626,00 35200 9940 0 9940 -7686,00 -48,96%
4500 54000 18400 2376,00 20776,00 39600 11920 0 11920 -8856,00 -48,13%
5000 60000 21100 2826,00 23926,00 44000 13900 0 13900 -10026,00 -47,52%
(*) Με μείωση των 8 μηνιαίων ενοικίων του 2020 κατά 40%