Αρχική Διεθνή Ευρωζώνη: Ανάπτυξη 3,5% το 2022 και αύξηση της απασχόλησης

Ευρωζώνη: Ανάπτυξη 3,5% το 2022 και αύξηση της απασχόλησης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αισιόδοξες είναι οι εκτιμήσεις της Eurostat για τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ και την απασχόληση στην Ευρωζώνη και την ΕΕ για το τέταρτο τρίμηνο του 2022 και τη χρονιά συνολικά.

Ανάπτυξη
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Eurostat, το τέταρτο τρίμηνο του 2022, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,1% στη ζώνη του ευρώ και παρέμεινε σταθερό στην ΕΕ, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση που δημοσίευσε η Eurostat. Υπενθυμίζεται ότι το τρίτο τρίμηνο του 2022 το ΑΕΠ είχε αυξηθεί κατά 0,3% τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ.

Σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση της ετήσιας ανάπτυξης για το 2022, με βάση εποχικά και ημερολογιακά προσαρμοσμένα τριμηνιαία στοιχεία, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 3,5% στη ζώνη του ευρώ και κατά 3,6% στην ΕΕ.

© Eurostat
© Eurostat
Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το τέταρτο τρίμηνο του 2022 το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,9% στην Ευρωζώνη και κατά 1,8% στην ΕΕ, έπειτα από +2,3% στη ζώνη του ευρώ και +2,5% στην ΕΕ.

© Eurostat
© Eurostat
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat, κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2022 το ΑΕΠ στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκε κατά 0,7% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (έπειτα από +0,8% το τρίτο τρίμηνο του 2022). Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1% (έπειτα από +1,9% το προηγούμενο τρίμηνο).

Απασχόληση
Όσον αφορά την απασχόληση, στην περιοχή της Ευρωζώνης, αλλά και της ΕΕ εν συνόλω, ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε το τέταρτο τρίμηνο του 2022 κατά 0,4%, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το τρίτο τρίμηνο του 2022 η απασχόληση είχε αυξηθεί κατά 0,3% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,2% στην ΕΕ.

© Eurostat
© Eurostat
Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, η απασχόληση κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2022 αυξήθηκε κατά 1,5% στην Ευρωζώνη και κατά 1,3% στην ΕΕ, έπειτα από +1,8% στη ζώνη του ευρώ και +1,5% στην ΕΕ το τρίτο τρίμηνο.

© Eurostat
© Eurostat
Σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση της ετήσιας ανάπτυξης της απασχόλησης για το 2022, βάσει τριμηνιαίων στοιχείων, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 2,2% στην Ευρωζώνη και 2% στην ΕΕ. Αυτά τα στοιχεία παρέχουν μια εικόνα των εισροών εργασίας που συνάδει με τις μετρήσεις παραγωγής και εισοδήματος των εθνικών λογαριασμών.