Αρχική Μόνιμοι Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Διαγωνισμός για 70 Διοικητικούς Υπαλλήλους

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Διαγωνισμός για 70 Διοικητικούς Υπαλλήλους

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση δύο εφεδρικών πινάκων επιτυχόντων.

Από τους πίνακες αυτούς, κυρίως η Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΓΔ REFORM) και η Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΓΔ HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορούν προσλαμβάνουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως “διοικητικούς υπαλλήλους” (ομάδα καθηκόντων AD).

Επιθυμητός αριθμός επιτυχόντων:

1. Στήριξη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων: 45

2. Κεκτημένο του Σένγκεν: 25

Η παρούσα προκήρυξη αφορά δύο τομείς. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μόνο για έναν τομέα. Η επιλογή πρέπει να γίνει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί μετά την επικύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας.

Προθεσμία εγγραφής: 11 Μαΐου 2021

Δείτε εδώ αναλυτικά: