ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εκδόθηκε χθες η προκήρυξη της ΕΥΔΑΠ για 220 προσλήψεις με οκτάμηνες συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η κατανομή

 • 50 ΔΕ Καταμετρητών (Αττική)
 • 13 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών (Αττική)
 • 2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών (Βοιωτία)
 • 6 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών (Αττική)
 • 2 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών (Βοιωτία)
 • 2 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών (Φωκίδα)
 • 25 ΔΕ Οδηγών Γ’ Κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) (Αττική)
 • 15 ΔΕ Οδηγών Γ’ + Δ’ Κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) (Αττική)
 • 2 ΔΕ Οδηγών Γ’ + Ε’ Κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) (Αττική)
 • 21 ΔΕ Υδραυλικών (Αττική)
 • 77 ΥΕ Εργατών (Αττική)
 • 3 ΥΕ Εργατών (Βοιωτία)
 • 2 ΥΕ Εργατών (Φωκίδα)

Οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν σε υπηρεσίες της ΕΥΔΑΠ σε Αθήνα, Πειραιά Βοιωτία και Φωκίδα, με την πλειονότητα των θέσεων να συγκεντρώνεται στην Αττική.

Οι προθεσμίες

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από Τετάρτη 22 Αυγούστου 2018  έως και Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018 ταχυδρομικώς στην διεύθυνση: “ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Υπηρεσία Γενικής Γραμματείας – ΣΟΧ 1/2018 –  Ωρωπού 156, 111 46 ΓΑΛΑΤΣΙ .  

Τηλέφωνο: 210 2144090, 210 2144248, 210 2144068, 210 2144077, 210 2144225, 210 2144461

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Προκήρυξη