Αρχική Οικονομία Εξοικονομώ ΙΙ: Παρατείνεται έως το τέλος του έτους η προθεσμία ενεργειακής αναβάθμισης...

Εξοικονομώ ΙΙ: Παρατείνεται έως το τέλος του έτους η προθεσμία ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με τη νέα απόφαση ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/69554/1392/2021 του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιείται ο Οδηγός Εφαρμογής του Προγράμματος ως εξής:

  • Το εικοστό δεύτερο εδάφιο της παρ. 6.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος τροποποιείται ως εξής:

«Η ανωτέρω διαδικασία (ηλεκτρονική αποδοχή απόφασης, υπογραφή της σύμβασης όπου απαιτείται) ολοκληρώνεται έως και πέντε (5) ημέρες πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου υλοποίησης του έργου (βλ. κεφ. 7.4).»

  • Το έκτο εδάφιο της παρ. 7.5.3 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος τροποποιείται ως εξής:

«Για αιτήσεις σε υπαγωγή, όπου η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου λήγει εντός του διαστήματος από 30/06/2021 ως και 30/12/2021, η προθεσμία παρατείνεται αυτοδίκαια ως και τις 31/12/2021».

Οι βασικοί άξονες του προγράμματος

Ως κριτήριο για την ένταξη στο Πρόγραμμα παραμένει η υποχρέωση της ενεργειακής αναβάθμισης κατά 3 κλάσεις.

Καταργείται η χρονική προτεραιότητα ως διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και δημιουργείται ειδικό σύστημα για την αξιολόγηση και την κατάταξη με φθίνουσα σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων, της γνωστής σε όλους διαδικασίας συγκριτικής αξιολόγησης.

Τα κριτήρια είναι ενεργειακά και κοινωνικά (μακροχρόνια άνεργοι, εξαρτώμενα μέλη, μονογονεϊκές οικογένειες). Παράλληλα είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου που αιτείται επιδότηση.