Αρχική Εποχικοί Έξι προσλήψεις στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας

Έξι προσλήψεις στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας ανακοινώνει την πρόσληψη έξι (6) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως ακολούθως: 

2 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (διάρκειας 4 μηνών)
1 ΥΕ Εργάτης Ύδρευσης (διάρκειας 8 μηνών)
1 ΥΕ Εργάτης ΄Υδρευσης (διάρκειας 4 μηνών)
1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων (διάρκειας 8 μηνών)
1 ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός (διάρκειας 8 μηνών)

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 07/08/2018-16/08/2018

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

 

Τηλέφωνο:
27573 60223