Εξαήμερη εργασία: Πότε θα εφαρμοστεί – Τι θα ισχύει και πόσο θα αμείβονται οι εργαζόμενοι

Από την 1η Ιουλίου 2024 χιλιάδες εργαζόμενοι αναμένεται να μπουν σε καθεστώς εξαήμερης εργασίας. Aυτό σύμφωνα με πληροφορίες θα αφορά το δημόσιο, τη ΔΕΚΟ, τις τράπεζες, τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και τις εκμεταλλεύσεις συνεχούς λειτουργίας που εφαρμόζουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας. Οι παραπάνω θα έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν από τους εργαζόμενούς τους να δουλέψουν  και την 6η ημέρα και να έχουν προσαύξηση 40% στο ημερομίσθιο τους

Πάντως το Πληροφοριακό Σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ” φαίνεται πως θα ορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί η εξαήμερη εργασία από την 1η Ιουλίου 2024 και αυτή θα συνδυαστεί με την ψηφιακή κάρτα σε βιομηχανία και λιανικό εμπόριο.

Κυβέρνηση Μητσοτάκη / Εξαήμερη εργασία χωρίς ρεπό από τον Ιούλιο | Αυγή

Η εξαήμερη εργασία

Η  εξαήμερη εργασία καθίσταται επιτρεπτή υπό τους παρακάτω όρους:

  • Είναι υποχρεωτική η προδήλωση της 6ης ημέρας της εβδομάδας στο Πληροφοριακό Σύστημα  ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.
  • Θα πρέπει να να δηλώνεται η 6η ημέρα της εβδομάδας αλλά και να αποδεικνύεται αυτό  ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας του αιφνίδιου και εξαιρετικού φόρτου εργασίας για τις επιχειρήσεις μη συνεχούς λειτουργίας
  • Δεν δίνεται η δυνατότητα υπέρβασης των 8 ωρών ημερησίως και απαγορεύεται η υπερεργασία και η υπερωρία.
  • Θα πρέπει να είναι προσαυξημένο κατά 40%το ημερομίσθιο για την 6η ημέρα απασχόλησης.

Ωστόσο το καθεστώς της εξαήμερης εργασίας  έχει και απαγορεύσεις. ΔηλαδήΔεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 8 ώρες η  απασχόληση των εργαζομένων, κατά την πρόσθετη ημέρα και δεν θα επιτρέπεται η πραγματοποίηση υπερεργασίας και υπερωριακής απασχόλησης. Εάν όμως οι  επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις έχουν νυχτερινές βάρδιες πενθημέρου (00:00-06:00),  τότε δεν  θα επιτρέπεται επ’ ουδενί η απασχόλησή τους 6η μέρα κατά τη νυχτερινή βάρδια.

Τι ισχύει σήμερα

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία η εξαήμερη απασχόληση εφαρμόζεται κυρίως σε κλαδικές συμβάσεις  των εργαζομένων του επισιτισμού και του τουρισμού. Δηλαδή εάν οι μισθωτοί εργαζόμενοι του επισιτισμού δουλέψουν σε ημέρες ανάπαυσής τους, τότε θα πάρουν μια επιπλέον αποζημίωση που θα είναι ίση με ένα ημερομίσθιο για κάθε ημέρα ανάπαυσης που εργάστηκαν.

Το ημερομίσθιο αυτό θα είναι προσαυξημένο κατά 75%  εάν η απασχόληση του εργαζόμενου αυτού σε ημέρα ανάπαυσης λάβει χώρα καθ’ ημέραν Κυριακή ή σε ημέρα θεσμοθετημένης από την εργατική νομοθεσία αργίας.

Σύμφωνα με την 14.02.1984  ΕΓΣΣΕ, η εβδομαδιαία διάρκεια της εργασίας ορίσθηκε σε 40 ώρες (συμβατικό εβδομαδιαίο ωράριο), ενώ παράλληλα με ΕΓΣΣΕ καθιερώθηκε το πενθήμερο σύστημα εργασίας, κατά το οποίο ο χρόνος εργασίας της 6ης ημέρας κατανέμεται σε 5 ημέρες (5 Χ 8 = 40 ώρες/ εβδ.), χωρίς όμως να καταργηθεί το σύστημα εξαήμερης εργασίας. Το πλήρες συμβατικό ωράριο εργασίας των 40 ωρών και η δυνατότητα κατανομής των ωρών εργασίας σε πέντε ή σε έξι ημέρες της εβδομάδας καταγράφηκε και επιβεβαιώθηκε και με το άρθρο 55 του Ν. 4808/2021.

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις