Στην κορυφή οι Έλληνες εργαζόμενοι το 2023, σύμφωνα με την Eurostat, καθώς εργάζονται περισσότερες ώρες από οποιονδήποτε άλλο λαό στην Ευρώπη, οι πραγματικές εβδομαδιαίες ώρες εργασίας για τα άτομα ηλικίας 20-64 ετών στην κύρια εργασία τους, στην ΕΕ, κυμάνθηκαν κατά μέσο όρο 36,1 ώρες.

Στις χώρες της ΕΕ υπάρχουν αξιοσημείωτες διαφορές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat οι μεγαλύτερες εβδομάδες εργασίας καταγράφηκαν στην Ελλάδα (39,8 ώρες), τη Ρουμανία (39,5), την Πολωνία (39,3) και τη Βουλγαρία (39,0).

Αντίθετα, οι Κάτω Χώρες είχαν τη μικρότερη εβδομάδα εργασίας (32,2 ώρες), ακολουθούμενες από την Αυστρία (33,6) και τη Γερμανία (34,0).

Περισσότερες ώρες εργασίας από τους Έλληνες δουλεύουν μόνο εργαζόμενοι χωρών εκτός ΕΕ, όπως η Βοσνία – Ερζεγοβίνη και οι Σερβία.

Οι οικονομικές δραστηριότητες που καταγράφουν τη μεγαλύτερη εβδομάδα εργασίας, στην ΕΕ, το 2023, είναι η γεωργία, η δασοκομία και η αλιεία (41,5 πραγματικές ώρες εργασίας), τα ορυχεία και λατομεία (39,1) και οι κατασκευές (38,9), ενώ οι μικρότερες εβδομάδες εργασίας καταγράφονται στις δραστηριότητες των νοικοκυριών ως εργοδοτών (26,7 ώρες), την εκπαίδευση (31,9) και τις τέχνες, την ψυχαγωγία και την αναψυχή (33,0).

Βάσει των δεδομένων από από την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της ΕΕ (LFS), στην ΕΕ το το 2023, οι άνδρες που δούλευαν με πλήρη απασχόληση εργάζονταν 39,8 ώρες εβδομαδιαίως, σε σύγκριση με 37,8 ώρες για τις γυναίκες της ίδιας ομάδας.

Για τις γυναίκες, η μεγαλύτερη εβδομάδα εργασίας καταγράφηκε στη Ρουμανία (39,5 ώρες), τη Λετονία (39,4) και την Ελλάδα (39,3). Η συντομότερη εργάσιμη εβδομάδα καταγράφηκε στην Ολλανδία (35,2 ώρες), στη Φινλανδία (35,7) και στην Ιρλανδία (36,5).

Όσον αφορά τους άνδρες, 7 χώρες της ΕΕ εμφανίζουν εργάσιμη εβδομάδα μεγαλύτερη από 40 ώρες κατά μέσο όρο και συγκεκριμένα η Ελλάδα (42,5 ώρες την εβδομάδα), η Κύπρος (41,3) και η Πολωνία (41,1). 

Αντίθετα, οι άνδρες με πλήρη απασχόληση εργάζονταν λιγότερες ώρες την εβδομάδα στη Φινλανδία και το Λουξεμβούργο (38,4 ώρες ο καθένας) καθώς και στις Κάτω Χώρες και τη Σουηδία (38,8 ώρες ο καθένας).

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις