Αρχική Οικονομία Eurostat: Μόλις 7% η απασχόληση στο σπίτι στην Ελλάδα το 2020

Eurostat: Μόλις 7% η απασχόληση στο σπίτι στην Ελλάδα το 2020

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τα μέτρα κοινωνικής απόστασης που εισήχθησαν ως απάντηση στην πανδημία του κορονοϊού υποχρέωσαν πολλούς ανθρώπους να εργαστούν από το σπίτι. Στην Ελλάδα μόλις το 7% των απασχολουμένων ηλικίας 15-64, εργάστηκε κατ’οίκον το 2020, σύμφωνα  η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, Eurostat. Πολλοί λιγότεροι δηλαδή, από ότι στην ΕΕ, που το πσοστό ανήλθε στο 12,3% των εργαζομένων

Τα υψηλότερα ποσοστά απασχολουμένων που το 2020 εργάζονταν συνήθως από το σπίτι καταγράφονται στη Φινλανδία (25,1%), στο Λουξεμβούργο (23,1%), στην Ιρλανδία (21,5%), στην Αυστρία (18,1%) και στην Ολλανδία (17,8%). Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Βουλγαρία (1,2%), στη Ρουμανία (2,5%), στην Κροατία (3,1%), στην Ουγγαρία (3,6%), στη Λετονία και την Κύπρο (4,5%).

Το 2020, υψηλότερο ποσοστό γυναικών (13,2%) ανέφερε ότι εργάζονταν συνήθως από το σπίτι, σε σχέση με τους άνδρες (11,5%). Σε σύγκριση με άλλες ηλικιακές ομάδες, οι νεότεροι ήταν λιγότερο πιθανό να εργαστούν από το σπίτι το 2020: Μόνο το 6,3% των ατόμων ηλικίας 15-24 ανέφεραν ότι συνήθως εργάζονταν από το σπίτι, έναντι 13% σε άτομα μεταξύ 25-49 ετών και 12,4% για τους 50-64 ετών.

Εξάλλου, σχετικά με τη χρήση του ίντερνετ στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες (65-74 ετών), το 2020, η Δανία κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό (94%). Aκολουθούν το Λουξεμβούργο και η Σουηδία (91% και οι δύο), η Ολλανδία (90%) και η Φινλανδία (88%). Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Βουλγαρία (25%), στην Κροατία (28%) και στην Ελλάδα (33%).

Με πληροφορίες απο ΑΠΕ-ΜΠΕ