ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Όλες οι επιχειρήσεις της χώρας με μείωση τζίρου τουλάχιστον 20% κατά την περίοδο της κρίσης, όπως επίσης οι εποχικές επιχειρήσεις, θα μπορούν από τον Ιούνιο έως και τον Σεπτέμβριο να μπουν στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, που επιδοτεί το 60% της απώλειας του μισθού των εργαζόμενων που δουλεύουν με μειωμένο  ωράριο εργασίας έως και 50%.

Σύμφωνα με τις χθεσινές ανακοινώσεις του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση, η επιδότηση έχει τρεις βασικές προΰποθέσεις:

– την διατήρηση των θέσεων εργασίας (απαγόρευση απολύσεων)

– την διατήρηση της σύμβασης πλήρους απασχόλησης (απαγόρευση μετατροπής της),

– την διατήρηση του μισθού στα ίδια επίπεδα. Εάν μετά τη μείωση των ωρών απασχόλησης και την κρατική επιδότηση, η αμοιβή υπολείπεται του κατώτατου μισθού των 650 ευρώ, η διαφορά θα καλύπτεται από το κράτος.

Στις εποχικές επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν το καλοκαίρι, δικαίωμα ένταξης θα έχουν όλοι οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης που θα προσληφθούν σε αυτές, μέχρι τον αριθμό των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που διατηρούσαν πέρυσι τον αντίστοιχο μήνα.

Δεν θα επιτρέπεται η μετατροπή της σχέσης εργασίας από μερική σε πλήρους απασχόλησης, προκειμένου να λάβει η επιχείρηση το δικαίωμα συμμετοχής.

Σε όλες τις περιπτώσεις, ο εργοδότης πρέπει να καλύψει το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών του εργαζομένου, υπολογιζόμενων επί του αρχικού  ονομαστικού μισθού.

Ποιοι μπορούν να κάνουν χρήση της αναστολής σύμβασης με επιδότηση

Χρήση του μέτρου της αναστολής συμβάσεων για το σύνολο του προσωπικού τους, για τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο, μπορούν να κάνουν οι επιχειρήσεις από τους κλάδους τουρισμού, εστίασης, μεταφορών, εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού.

Το ίδιο ισχύει και για τις επιχειρήσεις που θα παραμείνουν κλειστές με εντολή δημόσιας αρχής, καθώς μπορούν να παρατείνουν και το επόμενο δίμηνο τις αναστολές σύμβασης για το 100% των εργαζομένων τους.

Σε αυτή την περίπτωση, το κράτος θα καλύπτει τα 534 ευρώ της ειδικής αποζημίωσης, καθώς και τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στον ονομαστικό μισθό του κάθε εργαζόμενου.

Ειδικά στις επιχειρήσεις του τουρισμού, της εστίασης των μεταφορών, του πολιτισμού και του αθλητισμού θα λειτουργούν συνδυαστικά η αναστολή της σύμβασης εργασίας για ένα τμήμα του προσωπικού που θα λαμβάνει τα 534 ευρώ της ειδικής αποζημίωσης και η μείωση του χρόνου εργασίας έως και 50% για το υπόλοιπο προσωπικό, με επιδότηση του 60% της απώλειας από το κράτος.

Ο συνδυασμός των δύο μέτρων θα ισχύσει μόνο για τον Ιούνιο, στις επιχειρήσεις της εστίασης.

Όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν, έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν μέχρι και το 60% των εργαζομένων τους σε αναστολή.