Αρχική Εποχικοί Αιτήσεις τώρα για 50 θέσεις εποχικών στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Αιτήσεις τώρα για 50 θέσεις εποχικών στον ΟΠΕΚΕΠΕ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Άμεσα υποβάλλονται οι αιτήσεις στο διαγωνισμό του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) για 50 θέσεις ορισμένου χρόνου σε 13 ειδικότητες.

Το νέο προσωπικό θα αναλάβει την επικαιροποίηση Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων με χαρτογραφικά στοιχεία (ορθοφωτοχάρτες, διανύσματα, κάλυψη/επιλεξιμότητα γης) στην Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Μακεδονίας-Θράκης και Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.

Η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής:

  • ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, δέκα θέσεις,
  • ΠΕ Γεωπόνων, 15 θέσεις,
  • ΠΕ Δασολόγων, επτά θέσεις,
  • ΤΕ Γεωπληροφορικής-Τοπογραφίας, δώδεκα θέσεις, και
  • ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, έξι θέσεις.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, στα κατά τόπους γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου προκηρύσσονται θέσεις:

  • Κεντρική Υπηρεσία (Δομοκού 5-Αθήνα, υπόψη κ. Καρούσου Ελπίδας, Ζηλάκου Μαριέττας),
  • ΠΔ Μακεδονίας-Θράκης (Γιαννιτσών 31-Θεσσαλονίκη, υπόψη κ. Κόγια Αργύρη),
  • ΠΔ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (Καστοριάς 2 α & Φαρσάλων-Λάρισα, υπόψη κ. Σουλτούκη Νικόλαο),

είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: ΟΠΕΚΕΠΕ, Δ/νση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, Δομοκού 5, Τ.Κ. 104 45, Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού.

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικώς, πρέπει να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 και όχι σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST, που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ.