Αρχική Παιδεία Αιτήσεις για το μεταπτυχιακό «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία & τις Μεταφορές»

Αιτήσεις για το μεταπτυχιακό «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία & τις Μεταφορές»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Τμήμα Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. οργανώνουν σε συνεργασία Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία & τις Μεταφορές» (ΦΕΚ λειτουργίας 1675/Β΄/11-8-2015 όπως τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 4017/΄Β/15-12-2016).

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές με τις εξής τρεις κατευθύνσεις:

  • Επιχειρησιακή Διαχείριση στην Ναυτιλία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα (Operations management in shipping and the supply chain)

Απευθύνεται κυρίως σε απόφοιτους Οικονομικών & Διοικητικών Επιστημών και Πληροφορικής, και στοχεύει στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογίας, λειτουργικών εργαλείων στο πεδίο της Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές

  • Τεχνολογία και Αυτοματισμοί στην Ναυτιλία και τις Μεταφορές (Technology of Automation in Shipping and Transportation)

Απευθύνεται κυρίως σε απόφοιτους Τεχνικής και Θετικής κατεύθυνσης, και στοχεύει στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων και τεχνογνωσίας σε θέματα ναυτικού αυτοματισμού και τεχνολογίας στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές

  • Σχεδιασμός και Λειτουργία Αεροδιαστημικών Συστημάτων και εφαρμογές στη Ναυτιλία (Design and Operations of Aerospace Systems and Maritime Applications)

Απευθύνεται κυρίως σε Πτυχιούχους Ανωτάτων Ιδρυμάτων Θετικών Επιστημών και Σχολών Μηχανικών με στόχο την απόκτηση γνώσεων και τεχνογνωσία σε εφαρμογές αεροδιαστημικών συστημάτων στη Ναυτιλία

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κατά προτίμηση κάθε Πέμπτη Παρασκευή (απογευματινές ώρες) και Σάββατο (πρωινές ώρες), στο ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου: ΑΕΙ (Πανεπιστήμια & ΤΕΙ) τμημάτων Επιστημών Διοίκησης & Οικονομίας, Μηχανικών, τμημάτων Πληροφορικής καθώς και Ανωτάτων Ιδρυμάτων Θετικών Επιστημών.

Το ΠΜΣ απαιτεί παρακολούθηση μαθημάτων ετήσιας διάρκειας και ένα εξάμηνο επιπλέον για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας η οποία πραγματοποιείται εξ’ αποστάσεως.

Το Μ.Δ.Ε. απονέμεται από κοινού από τα δύο Ιδρύματα και για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα απαιτείται η καταβολή διδάκτρων. Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έως τη Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017.