Αρχική ΟΑΕΔ Αιτήσεις για τις δωρεάν παιδικές κατασκηνώσεις του ΟΑΕΔ

Αιτήσεις για τις δωρεάν παιδικές κατασκηνώσεις του ΟΑΕΔ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ξεκινούν από σήμερα και θα διαρκέσουν μέχρι και τις 20 Απριλίου, οι ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα των παιδικών κατασκηνώσεων του ΟΑΕΔ, συνολικού προϋπολογισμού 28,5 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα «Δωρεάν παιδική Κατασκήνωση», θα φιλοξενήσει 60.000 παιδιά χαμηλόμισθων εργαζομένων και ανέργων σε παιδικές κατασκηνώσεις για το καλοκαίρι του 2017 και θα υλοποιηθεί το διάστημα από 15 Ιουνίου έως 3 Σεπτεμβρίου.

Δικαιούχοι είναι οι γονείς ή οι ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ο.κ.) ωφελουμένων τέκνων, οι οποίοι έχουν πραγματικό οικογενειακό εισόδημα από κάθε πηγή, μέχρι 28.000 ευρώ. Παράλληλα θα πρέπει να είναι εργαζόμενοι με τουλάχιστον 50 ημέρες ασφάλισης στον ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Σε περίπτωση ανεργίας, οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν λάβει το 2016 επίδομα ανεργίας τουλάχιστον 2 μηνών ή να έχουν συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τεσσάρων μηνών.
Στις κατασκηνώσεις θα φιλοξενηθούν παιδιά από 6 – 16 ετών, γεννημένα από 01-01-2001 έως 14-06-2011, τα οποία θα μπορούν να διαμείνουν για 15 συνεχείς ημέρες το χρονικό διάστημα από την 15η Ιουνίου έως την 3η Σεπτεμβρίου. Για τα παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω η κατασκηνωτική περίοδος διαρκεί έως την 10η Σεπτεμβρίου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ www.oaed.gr