Αρχική Εποχικοί Αιτήσεις για 90 θέσεις στο Δήμο Πειραιά

Αιτήσεις για 90 θέσεις στο Δήμο Πειραιά

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Πειραιά ανακοινώνει την πρόσληψη ενενήντα (90) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, ως εξής:

25 ΔΕ Οδηγών Γ’ Κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
25 ΔΕ Οδηγών Γ’ Κατηγορίας (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
40 ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 04/06/2018 – 14/06/2018

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο: 213 2022556, 213 2022250 , 213 2022256