Αρχική Εποχικοί Αιτήσεις για 79 θέσεις στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής

Αιτήσεις για 79 θέσεις στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής ανακοινώνει την πρόσληψη εβδομήντα εννέα (79) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ως εξής: 

18 ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (Διοικητικού) (Κεντρική Υπηρεσία)
10 ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (Οικονομικού) (Κεντρική Υπηρεσία)
5 ΠΕ Πληροφορικής
3 ΠΕ Κοινωνιολόγων
1 ΠΕ Στατιστικής (Κεντρική Υπηρεσία)
1 ΠΕ Μεταφραστών – Διερμηνέων (Κεντρική Υπηρεσία)
2 ΠΕ Ψυχολόγων (Κεντρική Υπηρεσία)
15 ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού (Κεντρική Υπηρεσία)
3 ΤΕ Πληροφορικής (Κεντρική Υπηρεσία)
1 ΤΕ Δομικών Έργων (Κεντρική Υπηρεσία)
1 ΤΕ Τοπογράφων (Κεντρική Υπηρεσία)
2 ΔΕ Χειριστών Η/Υ (Κεντρική Υπηρεσία)
1 ΔΕ Τεχνικών Υδραυλικών (Κεντρική Υπηρεσία)
1 ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρολόγων (Κεντρική Υπηρεσία)

1 ΠΕ Ψυχολόγων (Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών Τρίτων Χωρών)
2 ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (Διοικητικού) (Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών Τρίτων Χωρών)
4 ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού (Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών Τρίτων Χωρών)

1 ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού (Αρχή Προσφυγών)
3 ΔΕ Διοικητικού (Αρχή Προσφυγών)
4 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Αρχή Προσφυγών)

 

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο. Αιτήσεις μέχρι 29 Μαΐου! 

Τηλέφωνο: 213 1361255