Αρχική Εποχικοί Αιτήσεις για 50 θέσεις στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης

Αιτήσεις για 50 θέσεις στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Workers reading blueprints in quarry.

Στη κάλυψη 50 εποχικών θέσεων θα προχωρήσει ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης  για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του. Η πλειονότητα των θέσεων αφορά χειριστές μηχανημάτων έργων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τεχνίτες ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας (μηχανοτεχνίτες και ηλεκτροτεχνίτες). Η περίοδος υποβολής αιτήσεων εκπνέει στις 2 Μαϊου.

Αναλυτικά, θα προσληφθούν:

 • 8 ΔΕ Χειριστές ηλεκτροκίνητων περιστρεφόμενων γερανών και ηλεκτροκίνητων γερανογεφυρών
 • 3 ΔΕ Χειριστές φορτωτών – ανυψωτικών περονοφόρων μηχανημάτων – μηχανημάτων στοιβασίας εμπορευματοκιβωτίων ή αυτοκινούμενων γερανών (θερμικών μηχανών)
 • 4 ΔΕ Χειριστές φορτωτών – ανυψωτικών περονοφόρων μηχανημάτων – μηχανημάτων στοιβασίας εμπορευματοκιβωτίων ή αυτοκινούμενων γερανών (θερμικών μηχανών)
 • 5 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες βιομηχανικών εγκαταστάσεων
 • 3 ΔΕ Ηλεκτρολόγοι οχημάτων – μηχανημάτων
 • 2 ΔΕ Τεχνίτες εργαλείων
 • 2 ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητές
 • 4 ΔΕ Μηχανοτεχνίτες
 • 2 ΔΕ Τεχνίτες Οχημάτων
 • 4 ΔΕ Οικοδόμοι
 • 2 ΔΕ Ελαιοχρωματιστές
 • 2 ΔΕ θερμοϋδραυλικοί
 • 2 ΔΕ Υδραυλικοί
 • 2 ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών (Οικονομικού)
 • 1 ΤΕ Διοικητικών Οικονομικών (Οικονομικού)
 • 4 ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών (Διοικητικών Γραμματέων)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εντός Λιμένος, Α’ Προβλήτα – Τ.Θ. 104 67- Τ.Κ. 540 12, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Γραμματείας, Κεντρικό Πρωτόκολλο, υπόψη κας. Γ. Αρλέτου ή κας Ε. Χαμπίδου. Πληροφορίες:2310- 593110, 2310- 593121.