Αρχική Μόνιμοι Αιτήσεις για 290 προσλήψεις στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας

Αιτήσεις για 290 προσλήψεις στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την προκήρυξη διαγωνισμού με το σύστημα των Γενικών Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την εισαγωγή Σπουδαστών (ανδρών, γυναικών) στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, συνολικά διακοσίων ενενήντα (290) ατόμων, ως εξής: 

250 Αστυφύλακες

40 Αξιωματικοί.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους προσκομίζοντας παράλληλα και το δελτίο εξεταζομένου/ης υποψηφίου/ας του ΥΠΕΠΘ.

Πληροφορίες στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα τα τηλέφωνα των οποίων εμπεριέχονται στην παρακάτω ιστοσελίδα στο πεδίο «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ», στις ιστοσελίδες: www.astynomia.gr & www.hellenicpolice.gr

και στα τηλ.: 213 1520774, 213 1520327 και 213 1520169

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 06-06-2018 (15.00μ.μ.) και για τους υποψηφίους/ες της κατηγορίας «τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού» έως και 27-07-2018 (15.00μ.μ.)