Αρχική Εποχικοί Αιτήσεις για 11 θέσεις στο δήμο Νέστου

Αιτήσεις για 11 θέσεις στο δήμο Νέστου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 11 ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του ανακοίνωσε ο δήμος Νέστου. Ειδικότερα, οι θέσεις θα καλυφθούν απόμ τις ειδικότητες:

1 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων Γ΄ κατηγορίας τουλάχιστον

10 ΥΕ Εργατών καθαριότητας οδών και πλατειών και κοινόχρηστων χώρων

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Νέστου (Πρεμετής 64200 Χρυσούπολη) Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 16 η Φεβρουαρίου 2017 και λήγει την 28 η Φεβρουαρίου 2017 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.