Αρχική Πρακτική άσκηση Αιτήσεις έως 15 Ιουνίου για την κατάρτιση νέων σε Logistics-εξαγωγικό εμπόριο

Αιτήσεις έως 15 Ιουνίου για την κατάρτιση νέων σε Logistics-εξαγωγικό εμπόριο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Περιθώριο έως τις 15 Ιουνίου έχουν άνεργοι νέοι έως 24 ετών για να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, προκειμένου να συμμετάσχουν στις δύο δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, καθώς και στον τομέα του Εξαγωγικού Εμπορίου Προϊόντων.
Οι δράσεις έχουν συνολική διάρκεια 380 ωρών, εκ των οποίων οι 120 ώρες αφορούν θεωρητική κατάρτιση και αμείβονται με 5 ευρώ ανά ώρα (συνολικά 600 ευρώ) και οι υπόλοιπες 260 ώρες αφορούν πρακτική άσκηση και αμείβονται με 3 ευρώ ανά ώρα (συνολικά 780 ευρώ).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, να είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας, Μεταδευτεροβάθμιας ή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Παράλληλα, θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο – φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου, πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

Οι δράσεις υλοποιούνται από την επιτελική δομή ΕΣΠΑ του υπουργείου Εργασίας, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), με στόχο κυρίως να αμβλύνει το πρόβλημα στην αγορά εργασίας των περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ηπείρου.

Ο ΣΒΒΕ θα επιλέξει τις επιχειρήσεις όπου θα γίνει η πρακτική άσκηση, δημιουργώντας σχετικό μητρώο επιχειρήσεων. Οι δράσεις, πάντως, αφορούν την απορρόφηση των ωφελουμένων από μεταποιητικές επιχειρήσεις κατά προτεραιότητα, οι οποίες επιθυμούν να εντάξουν τα προϊόντα τα οποία παράγουν σε εγχώρια και διεθνή δίκτυα διανομής. Οι ωφελούμενοι θα εισπράξουν εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ ανά ώρα θεωρητικής κατάρτισης και εκπαιδευτικό επίδομα 3 ευρώ ανά ώρα πρακτικής άσκησης.

Αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.sbbe-edu.gr.