Αρχική Παιδεία Αιτήσει Τώρα! 199 εκπαιδευτικοί στην ΕΛ.ΑΣ.

Αιτήσει Τώρα! 199 εκπαιδευτικοί στην ΕΛ.ΑΣ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στην πρόσληψη 199 εκπαιδευτικών θα προχωρήσει η Ελληνική Αστυνομία , προκειμένου να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, σε Αθήνα και Βέροια, κατά το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018.

Οι προσληφθέντες αναμένεται να καλύψουν θέσεις στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων, με στόχο τη συμπλήρωση της επαγγελματικής και νομικής μόρφωσης των μετεκπαιδευομένων, τη συζήτηση και ανάλυση προβλημάτων που ανέκυψαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και την ενημέρωσή τους σε θέματα διοίκησης προσωπικού.

Οι υποψήφιοι πρέπει:

  • Nα μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα
  • Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές (ισχύει για άνδρες υποψηφίους)
  • Να έχουν υγεία και αρτιμέλεια που να επιτρέπουν την άσκηση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν και
  • Να μην πάσχουν από λοιμώδη ή μεταδοτικά νοσήματα, καθώς και να μην έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 13 Απριλίου.  Αποστολή αιτήσεων στη διεύθυνση: Λ. Θρακομακεδόνων 101, Τ.Κ. 136 71, Αχαρνές Αττικής. Πληροφορίες www.astynomia.gr