Αρχική Μόνιμοι 23 μόνιμες θέσεις στο Εθνικό Τυπογραφείο

23 μόνιμες θέσεις στο Εθνικό Τυπογραφείο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σύμφωνα με προκήρυξη που ανακοίνωσε το ΑΣΕΠ, έρχονται 23 μόνιμες θέσεις στο Εθνικό Τυπογραφείο (Προεδρία της Κυβέρνησης).

Οι ειδικότητες:

  • ΝΟΜΙΚΩΝ (8)
  • ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ / ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ / ΚΟΣΤΟΛΟΓΩΝ (7)
  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (1)
  • ΕΛΕΓΚΤΩΝ (3)
  • ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ (2)
  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (2)

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου www.asep.gr.

Δείτε την προκήρυξη εδώ: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ – ΘΕΣΕΙΣ