Τρίτη, 16 Απριλίου, 2024

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης: Οι 4 βασικοί άξονες – Ποιοι έργα έρχονται

Το υπουργείο Οικονομικών περιγράφει τους τέσσερις άξονες που αφορά το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης. 

Συγκεκριμένα, με σχετική ανακοίνωση, το ΥΠΟΙΚ αναφέρει τους 4 βασικούς άξονες, τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα πρώτα έργα που θα προχρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με στόχο την ένταξή τους στη συνέχεια στο Ταμείο Ανάκαμψης, τη διαβούλευση των Στρατηγικών Κατευθύνσεων του Σχεδίου Ανάκαμψης, καθώς και τις διαδικασίες τεχνικής προετοιμασίας του Ταμείου Ανάκαμψης. 

 Ο αρμόδιος για την Ειδική Υπηρεσία Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, δήλωσε:  

«Η Διοικούσα Επιτροπή, η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου και τα αμέσως εμπλεκόμενα Υπουργεία προχωρούμε με ταχύτητα στην προετοιμασία του Σχεδίου Ανάκαμψης, η επιτυχία του οποίου είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη και τις δημοσιονομικές επιδόσεις της Ελλάδας για το 2021, αλλά και για τα επόμενα έτη. Στην προετοιμασία του Σχεδίου αξιοποιούμε τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και των κοινωνικών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να έχουμε έγκαιρα καταθέσει ένα ποιοτικό και ρεαλιστικό Σχέδιο Ανάκαμψης της Ελλάδας στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς εντός του πρώτου τριμήνου του 2021». 

 Αναλυτικά οι 4 άξονες 

1. Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Πραγματοποιήθηκαν 45 συναντήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε πολιτικό και τεχνικό επίπεδο. Σε πολιτικό επίπεδο έγιναν 11 συναντήσεις στις οποίες συμμετείχαν τα μέλη της Κυβερνητικής Επιτροπής για την προετοιμασία του Σχεδίου και οι αρμόδιοι ανά τομέα υπουργοί, για επενδύσεις, μεταρρυθμίσεις, έργα και προγράμματα που αφορούν ενέργεια & περιβάλλον, ψηφιακό μετασχηματισμό, υγεία, φορολογία, εργασία, υποδομές, έρευνα και ανάπτυξη, πολιτική προστασία, και άρδευση. Επίσης, έγιναν 34 τεχνικές συναντήσεις για την εξειδίκευση των προτεινόμενων έργων και προγραμμάτων των ανωτέρω τομέων. Στις αρχές του Ιανουαρίου θα προχωρήσουν οι πολιτικές συναντήσεις στους υπόλοιπους τομείς δράσεις του Ταμείου, με συμμετοχή και των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών. 

2. Έργα και προγράμματα προς προχρηματοδότηση από τις αρχές του 2021

Επενδυτικά έργα και μεταρρυθμίσεις που έχουν ισχυρή πιθανότητα να υλοποιηθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης ξεκινούν πριν την τελική έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης με ένταξή τους στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Στα έργα και στα προγράμματα αυτά περιλαμβάνονται το νέο Πρόγραμμα Εξοικονομώ που θα προχωρήσει εντός της άνοιξης του 2021, τα 200 πρώτα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, προγράμματα αναδάσωσης, προγράμματα αποκατάστασης εδαφών σε λιγνιτικές περιοχές, δράσεις που σχετίζονται με την τηλεκπαίδευση, πολλά έργα ψηφιακού μετασχηματισμού του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ.ά. 

 Τα έργα ξεκινούν από τις αρχές του 2021, δεδομένης της στρατηγικής επιλογής της Κυβέρνησης να προχωρήσει γρήγορα η εφαρμογή του Σχεδίου, ώστε να αρχίσουν να επιτυγχάνονται οι αναπτυξιακοί και δημοσιονομικοί στόχοι του επομένου έτους, πριν την έγκριση του Σχεδίου Ανάκαμψης που αναμένεται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2021. Να σημειωθεί ότι στον κανονισμό του Ταμείου, προβλέπεται ότι μπορούν να περιληφθούν έργα, προγράμματα και επενδύσεις από τον Φεβρουάριο του 2020. 

3. Διαβούλευση

Η πρώτη φάση της διαβούλευσης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ολοκληρώθηκε την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου. Η ΟΚΕ ως αρμόδιο θεσμικό όργανο απέστειλε ήδη την θετική γνώμη της και αναλυτικές προτάσεις δράσης σε κάθε έναν από τους τέσσερις Πυλώνες Στρατηγικών Κατευθύνσεων του Σχεδίου και επισημαίνει ότι «θα συνεχίσει να προωθεί τις διαδικασίες του κοινωνικού διαλόγου μεταξύ όλων των κοινωνικών εταίρων και της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών κατά την διάρκεια τόσο της εκπόνησης του τελικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όσο και της εφαρμογής του». 

Ταυτόχρονα, μέσω του opengov.gr ή κατόπιν πρόσκλησης, κατατέθηκαν 47 σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις από 37 φυσικά και νομικά πρόσωπα και φορείς, πέραν των όσων συμμετείχαν στο πλαίσιο της ΟΚΕ, μεταξύ των οποίων οι ΓΣΕΕ, ΓΕΣΕΒΕ, Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, Ελληνικός Σύνδεσμος Πληροφορικής Υγείας, ΤΕΑ Χρηματιστηρίου Αθηνών, ΕΛΠΕ, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛΕΤΕΑ), Greenpeace, WWF Ελλάδος, Τhe Green TankEnel Green Power Hellas κ.ά. Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης θα συντάξει τις επόμενες εβδομάδες σχετική έκθεση για τη διαβούλευση, που θα αξιοποιηθεί και στην σύνταξη του τελικού σχεδίου και στην συνέχιση του σχετικού δημόσιου διαλόγου.  

4. Τεχνική προετοιμασία για τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης

Μετά τον ορισμό της Διοικούσας Επιτροπής που εποπτεύει την προετοιμασία του Σχεδίου, που αποτελείται από τους κ. Θ. Σκυλακάκη, Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. Α. Σκέρτσο, Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Δ. Σκάλκο, Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ, κ. Α. Πατέλη, Οικονομικό Σύμβουλο του Πρωθυπουργού και κ. Μ. Αργυρού, Πρόεδρο του ΣΟΕ και τον ορισμό του κ. Ν. Μαντζούφα ως Διοικητή της σχετικής Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, προχωρά τώρα με ταχύτητα: (α) η στελέχωση της Υπηρεσίας, όπου ήδη για τις κατ’ ελάχιστον 21 θέσεις που θα προέρχονται από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα έχουν κατατεθεί 117 αιτήσεις από υψηλής επιστημονικής κατάρτισης στελέχη του Δημοσίου, (β) οι διαδικασίες για την πρόσληψη του ανεξάρτητου Συμβούλου που θα αξιολογήσει το εύλογο κόστος των έργων και προγραμμάτων και του Συμβούλου που θα συνδράμει στην προετοιμασία του τελικού Σχεδίου και (γ) η διαδικασία για την επιλογή των γραφείων που θα φιλοξενήσουν την νέα Υπηρεσία, ώστε να ξεκινήσει την λειτουργία της εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιανουαρίου. 

Τέλος, ξεκίνησε ήδη η συνεργασία με την European Investment Bank (ΕΙΒ) μετά από πρωτοβουλία του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Θόδωρου Σκυλακάκη και ανταλλαγή επιστολών με τον DrWerner Hoyer, Πρόεδρο της EΙΒ. 

Διαβάστε ακόμη:

Αρχηγική εμφάνιση Τεμπονέρα: «Είναι η ώρα των νόμιμων ιδιοκτητών του ΣΥΡΙΖΑ»

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες στο κατάμεστο κλειστό...

ΒΙΝΤΕΟ – Οι αγρότες μπήκαν στην καρδιά της Αθήνας

Στην καρδιά της πόλης έφτασαν πριν λίγη ώρα οι...

Το 45,5% των πολιτών ζουν με καθυστερήσεις σε στεγαστικά δάνεια

Το γεγονός ότι η χώρα μας διανύει μια βαθιά στεγαστική...

ΒΙΝΤΕΟ Αίσχος! Αναρχικοί φώναζαν στα ΜΑΤ: «Που είναι ο Γιώργος;»

Σε μια αδιανότη ενέργεια προέβησαν οι αναρχικοί που συμμετείχαν...

Ενημερωτικό Δελτίο

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 2,95 δισ. το α’ τρίμηνο 2024

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 2,95 δισ. το α’ τρίμηνο 2024, πάνω από το στόχο - Την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2024, το ύψος των καθαρών...

ΕΝΦΙΑ: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα του Ε9 για διορθώσεις λαθών

ΕΝΦΙΑ: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα του Ε9 για διορθώσεις λαθών Η ώρα των διορθώσεων του λογαριασμού του ΕΝΦΙΑ έφτασε. Η ΑΑΔΕ αναμένεται να ανοίξει εντός της ημέρας, την ηλεκτρονική...

Χ. Θεοχάρης: Δεν θα δεχτούμε αναιτιολόγητες αυξήσεις στα καύσιμα λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή 

Χ. Θεοχάρης: Δεν θα δεχτούμε αναιτιολόγητες αυξήσεις στα καύσιμα λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή  Για τις  δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις  πιθανές επιπτώσεις...

Εξπρές φορολογική ενημερότητα για χρέη στους δήμους

Εξπρές φορολογική ενημερότητα για χρέη στους δήμους Τέλος στην αναμονή για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας σε όσους έχουν εξοφλήσει τα χρέη τους σε Δήμους και άλλους φορείς...