Αρχική Εποχικοί Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο: 28 συμβάσεις 5μηνης διάρκειας

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο: 28 συμβάσεις 5μηνης διάρκειας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο ανακοινώνει την πρόσληψη 28 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 27/11/2020-07/12/2020

Επικοινωνία:
213 2144820, 213 2144865
Δείτε την προκήρυξη εδώ