Αρχική Μόνιμοι ΕΣΥ: Άμεσα προσλήψεις 1.980 γιατρών και νοσηλευτών

ΕΣΥ: Άμεσα προσλήψεις 1.980 γιατρών και νοσηλευτών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Υπ. Υγείας: Υπεγράφη η απόφαση για τη συνταγογράφηση ανασφάλιστων

Η κυβέρνηση δρομολογεί την πρόσληψη 1.980 μόνιμων γιατρών και νοσηλευτών για την ενίσχυση των νοσηλευτικών ιδρυμάτων στη μάχη κατά της πανδημίας.

Οι εν λόγω προσλήψεις θα γίνουν με διαδικασίες-εξπρές προκειμένου το νέο προσωπικό να έχει πιάσει δουλειά εντός του 2020.

560 μόνιμοι νοσηλευτές

Επείγον αίτημα απέστειλε το υπουργείο Υγείας στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) για την έκδοση νέας προκήρυξης για 560 μόνιμες προσλήψεις νοσηλευτών.

Πιο συγκεκριμένα, έτοιμη είναι η προκήρυξη για 560 μόνιμες προσλήψεις που θα καλύψουν κενές οργανικές θέσεις ΤΕ κατηγορίας του κλάδου Νοσηλευτικής σε φορείς του υπουργείου Υγείας και θα στελεχώσουν νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας κ.λπ.

Ηδη, το σχέδιο προκήρυξης έχει φτάσει στα χέρια του ΑΣΕΠ και το επόμενο διάστημα αναμένεται να αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για να πάρει ΦΕΚ.

Οι προσλήψεις αυτές, που κρίνονται και κρίσιμες λόγω της κατάστασης που επικρατεί εξαιτίας της εξάπλωσης του κορονοϊου, εγκρίθηκαν με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 30 Σεπτεμβρίου, με την οποία εγκρίθηκε και συνολικά ο προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού έτους 2021.

Οι θέσεις εργασίας που θα προκηρύξει το ΑΣΕΠ θα αφορούν τη στελέχωση των νοσοκομείων σε όλες τις ΥΠΕ της χώρας, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για το Σύστημα Υγείας. Παρά το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες προσλήψεις εντάσσονται στον Προϋπολογισμό του 2021, το υπουργείο Υγείας έχει δώσει εντολή να προχωρήσει άμεσα ο διαγωνισμός για να γίνουν οι διορισμοί όσο γίνεται πιο γρήγορα.

Ηδη, το υπουργείο Εργασίας έχει εγκρίνει τις θέσεις που θα καλυφθούν από τις λίστες προστατευομένων του ΟΑΕΔ, με την κατανομή να προβλέπει 39 προσλήψεις που θα ορισθούν από τις λίστες, που είναι ως εξής: άτομα με ειδικές ανάγκες (10 θέσεις), πολύτεκνοι (7 θέσεις), ανάπηροι πολέμου και τέκνα τους (3 θέσεις), τρίτεκνοι (11 θέσεις), έμμεση ΑμεΑ (4 θέσεις), Εθνικής Αντίστασης (4 θέσεις).

Για τις θέσεις ΤΕ Νοσηλευτών θα ζητηθούν: πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής. γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών Διαδικτύου.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ και με τον τίτλο σπουδών τους. Αδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή-τριας ή βεβαίωση ότι ο/η υποψήφιος/α πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτή-τριας.

Ταυτότητα μέλους της Ενωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στην Ενωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή βεβαίωση εγγραφής στην Ενωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ) για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ. 5 του ν. 3252/2004.

Και άλλες 1.420 θέσεις μόνιμων γιατρών

Περισσότερες από 1.420 προσλήψεις μόνιμων ιατρών μέχρι το τέλος του έτους προανήγγειλε ο υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης.

«Μέχρι σήμερα, εντός του 2020, περισσότερες από 620 προσλήψεις μόνιμου ιατρικού προσωπικού έχουν διεκπεραιωθεί, ενώ όσον αφορά στις προσλήψεις σε επικουρικό προσωπικό, έχουμε ήδη ξεπεράσει τις 7.000», σημείωσε ο υπουργός.

Για τις θέσεις του ιατρικού προσωπικού ζητούνται απαραιτήτως: α) πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, γ) άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ειδικότητας (όπου απαιτείται), δ) βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου.

Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού όπου χρειάζεται

Την ίδια ώρα, ψηφίστηκε από την Ολομέλεια τροπολογία στην οποία περιλαμβάνεται η πρόσληψη επικουρικού προσωπικού σε δομές Υγείας για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διασπορά του νέου κορονοϊού.

Ειδικότερα, δύναται η δυνατότητα να προσλαμβάνεται έως 31 Δεκεμβρίου 2020 και για ένα έτος, με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Υγείας, επικουρικό ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό στα στρατιωτικά νοσοκομεία, στο ΝΙΜΤΣ, στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, στα νοσοκομεία Αρεταίειο και Αιγινήτειο, στην Ανώνυμη Εταιρία Μονάδων Υγείας, στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, στις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από την πανδημία.

Η ισχύς της διάταξης άρχεται από 1ης Οκτωβρίου 2020. Επίσης, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διασποράς του νέου κορονοϊού και έως και την 30ή Ιουνίου 2021, με απόφαση του γενικού γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας δύναται να εντάσσεται στο δυναμικό των ΠΦΥ και των νοσοκομείων εθελοντικό ή συμβατικά ή αναγκαστικά διατιθέμενο ιατρικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό από τον ιδιωτικό τομέα και να του ανατίθενται καθήκοντα για ορισμένο χρονικό διάστημα για την καταπολέμηση της έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας.

Για την απασχόληση του συγκεκριμένου προσωπικού συνάπτεται ατομική σύμβαση απασχόλησης με το διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, στην οποία αναφέρονται ο χρόνος απασχόλησης και οι όροι αποζημίωσης. Η διάρκεια απασχόλησης δύναται να παρατείνεται για έξι ακόμα μήνες από τη λήξη της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση όχι πέρα από την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο