Έρχεται πρόγραμμα από το ΕΣΠΑ συνολικού ύψους 700 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων με σκοπό την ένταξή τους σε πράσινες δράσεις.

Το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ αφορά τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το οποίο στηρίζεται από το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» από το υπουργείο Ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα αυτό αφορά τη χρηματοδότηση για την ένταξη πράσινων δράσεων στις επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα την αγορά και την εγκατάσταση εξοπλισμού με πράσινη αναφορά. Σκοπός του προγράμματος είναι να προχωρήσει η υλοποίηση της πράσινης μετάβασης των επιχειρήσεων.

Μέσα στις επόμενες ημέρες εκτιμάται πως θα ξεκινήσει η υποβολή των προτάσεων, ενώ η χρηματοδότηση θα ανέρχεται στο 45% μεσοσταθμικά.