Αρχική Οικονομία ΕΣΠΑ: Αναλυτικά οι ψηφιακές δράσεις, ύψους 300 εκατ. για τις ΜμΕ

ΕΣΠΑ: Αναλυτικά οι ψηφιακές δράσεις, ύψους 300 εκατ. για τις ΜμΕ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σε τρεις προκηρύξεις, συνολικού ύψους 300 εκατ. ευρώ, θα διαμορφωθεί η στήριξη του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 για την ψηφιακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ). Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώτος κύκλος προκηρύξεων θα περιλάβει τρεις επιμέρους δράσεις, κάθε μια που θα στοχεύει σε επιχειρήσεις με διαφορετικά επίπεδα ψηφιακής ετοιμότητας.

Συγκεκριμένα, μέχρι του τέλος του επόμενου μήνα, θα υπάρξουν τρεις προκηρύξεις επιχορήγησης επιχειρηματικών σχεδίων, εκ των οποίων:
η πρώτη θα αφορά στο «Βασικό Ψηφιακό Μετασχηματισμό ΜμΕ» και θα απευθυνθεί σε επιχειρήσεις χαμηλής ψηφιακής ετοιμότητας
η δεύτερη θα αφορά στον «Προηγμένο Ψηφιακό Μετασχηματισμό ΜμΕ» και θα στοχεύσει σε επιχειρήσεις που διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο ψηφιακής ετοιμότητας και θα επιδιώξουν να τον αναβαθμίσουν περαιτέρω και
η τρίτη προκήρυξη που θα αφορά στον «Ψηφιακό Μετασχηματισμό Αιχμής ΜμΕ» και η οποία θα χρηματοδοτήσει επιχειρηματικά σχέδια που αλλάζουν το παραγωγικό μοντέλο/παροχής υπηρεσίας της επιχείρησης με τη χρήση εξελιγμένων τεχνολογιών Industry 4.0, Big Data, Τεχνητή Νοημοσύνη κ.λπ.
Στις επιλέξιμες δαπάνες για επιχορήγηση συγκαταλέγονται δαπάνες για:
λογισμικό /εφαρμογές όπως είναι π.χ. εφαρμογές γραφείου, ψηφιακή ασφάλεια, κατασκευή e-shop, βελτιστοποίηση παραγωγής και διοίκησης, διαχείριση πελατών, ανάλυση δεδομένων, τεχνητή νοημοσύνη, ΙοΤ, ψηφιακός έλεγχος εγκαταστάσεων, κ.λπ.
εξοπλισμό όπως ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου, εξοπλισμός αυτοματοποίησης παραγωγής, εξοπλισμός εξυπηρέτησης πελατών, εξοπλισμός αιχμής (π.χ. ρομποτικά συστήματα, επαυξημένη πραγματικότητα), εξοπλισμός για την κατασκευή νέων σύγχρονων τεχνολογιών Industry 4.0, εξοπλισμός για την κατασκευή νέων σύγχρονων τεχνολογιών ασφάλειας, εξοπλισμός για τον ψηφιακό έλεγχο μηχανολογικού εξοπλισμού, κ.λπ.
υπηρεσίες που συνδέονται με την επένδυση όπως είναι τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση ή ενσωμάτωση των νέων συστημάτων, συμβουλευτική υποστήριξη στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.
Δικαιούχοι των επιχορηγήσεων θα είναι επιχειρήσεις οι οποίες βάσει αριθμού προσωπικού και κύκλου εργασιών εντάσσονται στις κατηγορίες πολύ μικρή, μικρή και μεσαία επιχείρηση, ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριότητας. Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και με τη διαδικασία FIFO (First In–First Out). Επίσης θα οριστούν μέγιστα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης και σύνδεση της τήρησής τους με την καταβολή της ενίσχυσης.

Η Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακή Μετάβαση ΜμΕ» αναμένεται να υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, το οποίο χρηματοδοτείται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. Θα είναι η πρώτη προκήρυξη που θα βγει στον αέρα από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης υλοποιείται παρόμοια δέσμη δράσεων που ονομάζεται «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΜμΕ» και έχει προϋπολογισμό 445 εκατ. ευρώ. Με αυτό ως δεδομένο, στα επόμενα δύο-τρία χρόνια στη χώρα μας, πρόκειται να… βρέξει 750 έως 950 εκατ. ευρώ, μόνον για ψηφιακό εξοπλισμό και λύσεις που θα αξιοποιηθούν αποκλειστικά από ΜμΕ.