Αρχική Δήμοι Εργαζόμενοι στους δήμους: Έρχεται νομοσχέδιο για την προστασία της υγείας και της...

Εργαζόμενοι στους δήμους: Έρχεται νομοσχέδιο για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας τους

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εντός Φεβρουαρίου αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για την ασφάλεια και την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στους δήμους. Tο νομοσχέδιο θα συνταχθεί βάσει του πορίσματος, της ειδικής επιτροπής που έχει συγκροτηθεί στο υπουργείο Εσωτερικών με συμμετοχή επιστημόνων και εκπροσώπων  συνδικαλιστικών φορέων των εργαζομένων, της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ  και η οποία θα ολοκληρώσει το έργο της  το αμέσως επόμενο διάστημα.

Μεταξύ των αλλαγών που θα περιλαμβάνονται στις διατάξεις του νομοσχεδίου είναι:

  • Δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, διασυνδεδεμένη με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του υπουργείου Εργασίας, αλλά και με το ΥΠΕΣ, ώστε να μπορεί να διαπιστώνεται σε πραγματικό χρόνο, ο βαθμός συμμόρφωσης κάθε Ο.Τ.Α. στις σχετικές του υποχρεώσεις.
  • Μέριμνα και συγκεκριμένες προτάσεις παρεμβάσεων για την πλήρη στελέχωση των απαιτούμενων θέσεων Τεχνικών Ασφαλείας και Ιατρών Εργασίας στους ΟΤΑ, τη θεσμική θωράκιση της λειτουργικής τους ανεξαρτησίας, την παροχή σε αυτούς των μέσων και τη διασφάλιση των συνθηκών αποτελεσματικής άσκησης των καθηκόντων τους.
  • Πλήρης, λεπτομερής και εκτεταμένη αναθεώρηση της απαρχαιωμένης ΚΥΑ για τα Μέτρων Ατομικής Προστασίας και πρόβλεψη υποχρεωτικής προμήθειας των αναγκαίων, σύγχρονων μέσων για κάθε ειδικότητα και χώρο εργασίας.
  • Παροχή της δυνατότητας αλλά και της υποχρέωσης διενέργειας, ανά ειδικότητα και χώρο εργασίας, των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων και εμβολιασμών.
  • Θωράκιση και ενίσχυση του θεσμικού ρόλου των Επιτροπών Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων.
  • Αυστηροποίηση και αποτελεσματικοποίηση του συστήματος κυρώσεων για τους Ο.Τ.Α. και τους αιρετούς που παραβιάζουν τις σχετικές υποχρεώσεις τήρησης της νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.
  • Δημιουργία οργανικής μονάδας στο ΥΠΕΣ με αντικείμενο την παρακολούθηση της τήρησης της σχετικής νομοθεσίας από τους ΟΤΑ και την επεξεργασία προτάσεων για τη διαρκή βελτίωσή της