Αρχική Εποχικοί Εργάτες καθαριότητας στο Δήμο Τεμπών

Εργάτες καθαριότητας στο Δήμο Τεμπών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Τεμπών ανακοινώνει την πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών.

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο. Αιτήσεις μέχρι 26 Ιουνίου.

Τηλέφωνο: 24953 50410