Αρχική Εργασιακά Εργασιακό νομοσχέδιο: 11+1 απαντήσεις για τις αλλαγές στην αγορά εργασίας

Εργασιακό νομοσχέδιο: 11+1 απαντήσεις για τις αλλαγές στην αγορά εργασίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, τις αποζημιώσεις, τις υπερωρίες και την τηλεργασία.

Η «Βραδυνή της Κυριακής» παρουσιάζει σήμερα δώδεκα απαντήσεις στα ερωτήματα μισθωτών για τις αλλαγές που φέρνει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο.

1. Τι αλλάζει στο καθεστώς των υπερωριών;

Αυξάνεται το επιτρεπόμενο όριο στις 150 ώρες το χρόνο και εξισώνεται σε Βιομηχανία και λοιπούς κλάδους όπως συμβαίνει στην Ευρώπη. Να σημειωθεί εδώ πως σήμερα είναι: 96 ώρες/έτος στη Βιομηχανία και 120 ώρες/έτος στις μη βιομηχανικές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, αυξάνεται η αμοιβή για τις υπερωρίες για τις οποίες δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες έγκρισης. Ειδικότερα, η αμοιβή ορίζεται στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 120% (από 80%).

2. Τι προβλέπεται με τις αποζημιώσεις απόλυσης;

Καταργείται η διάκριση μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών ως προς τις αποζημιώσεις απόλυσης. Δηλαδή, οι αποζημιώσεις των εργατοτεχνιτών, που ήταν λίγα μεροκάματα, εξισώνονται με εκείνες των υπαλλήλων (μισθοί έως 12 μηνών).

3. Τι είναι η ψηφιακή κάρτα εργασίας;

Πρόκειται για μία νέα «κάρτα», στην οποία θα καταγράφεται σε πραγματικό χρόνο κάθε μεταβολή στο χρόνο απασχόλησης. Για παράδειγμα: ώρα έναρξης και λήξης της εργασίας, διάλειμμα, υπέρβαση του νόμιμου ωραρίου εργασίας, άδειες, υπερωρίες.

4. Πώς θα εφαρμοστεί η ψηφιακή κάρτα;

Η ψηφιακή κάρτα θα είναι εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνο ή η υφιστάμενη κάρτα εργασίας που χρησιμοποιούν ήδη πολλές επιχειρήσεις.

5. Πότε ξεκινά η υλοποίηση του μέτρου;

Η εφαρμογή θα γίνεται σταδιακά, αρχής γενομένης από τις μεγάλες επιχειρήσεις που διαθέτουν ήδη σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας, και θα επεκταθεί, με βάση χρονοδιάγραμμα, στις μεσαίες και μικρές.

6. Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις που δεν τηρούν όσα προβλέπονται με την ψηφιακή κάρτα;

Θα προβλέπεται πρόστιμο 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο για μη ενεργοποίηση της ψηφιακής κάρτας και «λουκέτο» 15 ημερών για υποτροπή (μετά από τρεις ελέγχους).

7. Τι αλλάζει στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας;

Οι εργαζόμενοι θα μπορούν να δουλεύουν για ένα διάστημα του έτους μέχρι 10 ώρες την ημέρα χωρίς την καταβολή υπερωριακής απασχόλησης. Ωστόσο, για αντίστοιχο διάστημα του ίδιου έτους θα πρέπει να δουλεύουν μέχρι 6 ώρες την ημέρα ή να παίρνουν ρεπό ή να δίνεται μεγαλύτερη άδεια. Μάλιστα, υπάρχει πρόβλεψη για δυνατότητα 4ήμερης εργασίας χωρίς μείωση αποδοχών, στο πλαίσιο της διευθέτησης.

8. Πώς θα εφαρμοστεί η διευθέτηση του χρόνου εργασίας;

Με το νομοσχέδιο προβλέπεται ότι αν δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση ή συλλογική σύμβαση, ή το επιθυμεί ο εργαζόμενος, η διευθέτηση μπορεί να εφαρμόζεται μετά από αίτησή του.

9. Τι είναι το «δικαίωμα στην αποσύνδεση»;

Ασφαλιστικές δικλίδες μπαίνουν για τους τηλεργαζόμενους. Ειδικότερα, ο τηλεργαζόμενος έχει το δικαίωμα να απέχει από την παροχή εργασίας με τηλεφωνικό, ηλεκτρονικό ή ψηφιακό τρόπο, εκτός ωραρίου εργασίας και κατά τη διάρκεια των αδειών του.

10. Επιτρέπεται η κάμερα για τον έλεγχο της απόδοσης του τηλεργαζόμενου;

Όχι δεν επιτρέπεται. Παράλληλα, στο νομοσχέδιο προβλέπεται πως οι τηλεργαζόμενοι έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους εργαζομένους εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης

Προσοχή: η τηλεργασία επιβάλλεται με συμφωνία μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών. Κατ’ εξαίρεση, μόνο για λόγους δημόσιας υγείας ή υγείας του εργαζομένου μπορεί να εισάγεται μονομερώς.

Να σημειωθεί πως ο εργοδότης αναλαμβάνει το κόστος του εξοπλισμού, της συντήρησης και των τηλεπικοινωνιών. Επίσης, είναι υπεύθυνος για την προστασία της υγείας και της επαγγελματικής ασφάλειας του τηλεργαζομένου.

11. Τι αλλάζει στις απεργίες;

Θα πρέπει να διασφαλίζεται τουλάχιστον το ένα τρίτο της συνήθως παρεχόμενης υπηρεσίας κατά τη διάρκεια απεργίας. Αυτό αφορά σε επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, στους κλάδους: Υγείας, ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, διύλισης πετρελαίου, μεταφορών, τηλεπικοινωνιών, αποκομιδής απορριμμάτων, φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης.

Επίσης, μετά από 40 χρόνια αλλάζουν επιμέρους διατάξεις του συνδικαλιστικού νόμου. Ειδικότερα, προβλέπονται: η εγγραφή συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων σε ηλεκτρονικό μητρώο στο «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» (καταστατικό, έδρα, αριθμός μελών). Η εγγραφή στο μητρώο είναι προϋπόθεση για τη συλλογική διαπραγμάτευση, την κήρυξη απεργίας, την υπογραφή συλλογικής σύμβασης.

Επίσης προϋπόθεση για την κήρυξη απεργίας και την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου είναι να υπάρχει διαθέσιμο σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.