Τρίτη, 28 Μαΐου, 2024

Εργασία τώρα! 8 διαγωνισμοί για 981 μόνιμες θέσεις στο δημόσιο

Ένα βήμα πριν το ΑΣΕΠ βρίσκονται 8 μεγάλες προκηρύξεις για 981 θέσεις μόνιμου προσωπικού σε διάφορους φορείς του δημοσίου τομέα. Πρόκειται για διαγωνισμούς που έχουν λάβει το «πράσινο φως» και αναμένεται να δημοσιευθούν στο Εθνικό Τυπογραφείο προκειμένου να αρχίσει η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους.

76 μηχανικοί στον ΑΔΜΗΕ

Στα χέρια του ΑΣΕΠ βρίσκεται το αίτημα του ΑΔΜΗΕ για 76 μόνιμους υπαλλήλους!  Οι ειδικότητες που επιθυμεί να καλύψει ο φορέας είναι οι εξής: ΠΕ Διπλωματούχους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, ΠΕ Διπλωματούχους Τοπογράφους Μηχανικούς, ΠΕ Διπλωματούχους Χημικούς Μηχανικούς, ΠΕ Διπλωματούχους Μηχανικούς, Αναλυτές – Προγραμματιστές (Μηχανικούς Η/Υ), ΤΕ Πτυχιούχους Αναλυτές Προγραμματιστές, ΤΕ Πτυχιούχους Διοικητικού – Λογιστικού, ΔΕ Ηλεκτροτεχνικούς Δικτύων, ΔΕ Ηλεκτροτεχνικούς Σταθμών – Υποσταθμών, ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού, ΔΕ Μηχανοτεχνικούς Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού, ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Εργων και ΔΕ Οδηγούς. Σύμφωνα με πληροφορίες οι νέοι συνεργάτες θα απασχοληθούν στους Νομούς Αττικής, Αρκαδίας, Εβρου, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Αιτωλοακαρνανίας και Κοζάνης.

137 στο υπουργείο Ναυτιλίας

Στα αρχές του έτους αναμένεται να γίνουν 137 μόνιμες προσλήψεις πολιτικού προσωπικού στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Από το σύνολο των θέσεων, οι 21 αφορούν στις υπηρεσίες του υπουργείου και οι 116 σε Οργανισμούς Λιμένων και άλλους εποπτευόμενους φορείς.

300 μηχανικοί και τεχνικοί σε ΕΥΔΑΠ

Μια «ανάσα» πριν τη δημοσίευση βρίσκεται η προκήρυξη της ΕΥΔΑΠ για 300 μόνιμες προσλήψεις.΄ Ειδικότερα, θα προσληφθούν:

– ΥΕ Εργατών, 75 θέσεις,
– ΔΕ Οδηγών Γ’ κατηγορίας, 25 θέσεις,
– ΔΕ Καταμετρητών, 25 θέσεις,
– ΔΕ Φυλάκων, 20 θέσεις, και
– ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, επίσης 20 θέσεις.

Από 15 θέσεις αντιστοιχούν σε Ηλεκτρολόγους ΔΕ, Οικονομολόγους ΠΕ και Οικονομολόγους ΤΕ, και από δώδεκα σε Πολιτικούς Μηχανικούς ΤΕ και ειδικούς Δομικών Εργων ΔΕ. Επτά θέσεις κατανέμονται σε Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς ΠΕ, από πέντε στις ειδικότητες: ΔΕ Μηχανολόγων, ΔΕ Οδηγών Β’+Γ’ κατηγορίας, ΔΕ Γραμματέων, ΥΕ Αποθηκαρίων, ΠΕ Διοικητικών, ΠΕ Αναλυτών Προγραμματιστών, και τέσσερις σε Μηχανολόγους Μηχανικούς ΠΕ. Επίσης, θα προκηρυχθούν από τρεις θέσεις Τεχνιτών Αυτοκινήτων ΔΕ, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ και Προγραμματιστών ΤΕ, από δύο Προσωπικού Η/Υ ΔΕ, Χημικών Μηχανικών ΠΕ, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΠΕ, Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ και Διοικητικών ΤΕ. Από θέση αντιστοιχεί στις ειδικότητες ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών, ΠΕ Στατιστικών και ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών.

68 στο υπουργείο Πολιτισμού

Στη τελική ευθεία βρίσκεται το αίτημα του υπουργείο Πολιτισμού για 68 μόνιμους υπαλλήλους.  Από το σύνολο των θέσεων οι 46 αφορούν την κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Πολιτισμού και οι υπόλοιπες στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων.

12 στο Μουσείο της Ακρόπολης

Την ίδια στιγμή, μέσα στο χρόνο αναμένεται και η προκήρυξη του μουσείου της Ακρόπολης για 12 μόνιμους υπαλλήλους. Οι θεσεις αφορούν υποψηφίους κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ στις ειδικότητες διοικητικών γραμματέων, φυλάκων και εξηγητών-φροντιστών.

35 στον ΟΣΕ

Στη κάλυψη 35 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων θα προχωρήσει ο ΟΣΕ. Ειδικότερα, οι θέσεις θα καλυφθούν από σταθμάρχες και κλειδούχους.

135 στο υπουργείο Δικαιοσύνης

Στη τελική ευθεία έχει μπει και η προκήρυξη 2Κ/2017 , η οποία αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν τριάντα πέντε (135) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής  Εκπαίδευσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες). Θα ζητηθούν 2 ειδικότητες: ΤΕ Πληροφορικής (ΤΕ Πληροφορικής  ή ΤΕ Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Συστημάτων) και ΠΕ Πληροφορικής (ΠΕ Επιστήμης Των Υπολογιστών ή ΠΕ Μηχανικών Η/Υ). Για τις θέσεις ΠΕ ζητούνται: πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική. Για τις θέσεις ΤΕ ζητούνται: πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος ΤΕΙ Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Βιομηχανικής Πληροφορικής ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων.

218 στις Υπηρεσίες Ασύλου

Τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες και η προκήρυξη 218 μόνιμων θέσεων στην Υπηρεσία Ασύλου του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Μάλιστα, ήδη έχει βγει η κατανομή του διαγωνισμού για τις ειδικές κατηγορίες. Έτσι, από το σύνολο των θέσεων οι 15 αφορούν ειδικές κατηγορίες και συγκεκριμένα, για τέσσερα άτομα στην κατηγορία ΑμΕΑ, τρία στην κατηγορία Πολυτέκνων ή τέκνα πολυτέκνων και δύο στην κατηγορία Εθνικής Αντίστασης, η οποία περιλαμβάνει απογόνους ατόμων που πολέμησαν στην Αντίσταση. Από μία θέση αντιστοιχεί στις κατηγορίες Αναπήρων πολέμου για απογόνους ατόμων που τραυματίστηκαν σε περίοδο πολέμου, και στις κατηγορίες τριτέκνων και Εμμεσης ΑμΕΑ, δηλαδή ατόμων που έχουν στον οικογενειακό τους κύκλο άτομο με ειδικές ανάγκες. Το μεγαλύτερο μέρος  των θέσεων αφορά διοικητικό προσωπικό πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαιδευσης καθώς και βοηθητικό προσωπικό.

 

 

 

Διαβάστε ακόμη:

Εργαζόμενοι σε πλατφόρμες: Ο Ν.4808/2021 και η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία

Δείτε τι ισχύει για τους εργαζόμενους σε πλατφόρμες.

Εξίσωση τρίτεκνων οικογενειών με πολύτεκνες – Τι αλλάζει

Άρθρο της δικηγόρου Μαργαρίτας Κάρδαρη Eξετάζεται από την Κυβέρνηση να...

Τα κυβερνητικά “σπρίνγκ ρόλς” και η “έκπληξη” στον Ανδρουλάκη

Η στήλη αυτή λέει..δημοσίως όσα φτάνουν στα…ευαίσθητα αυτιά μας...

Ενημερωτικό Δελτίο

Ομιλία Μητσοτάκη στο Παλαιό Φάληρο : Σε έναν κόσμο που αλλάζει, η Ελλάδα πρέπει να είναι πρωταγωνίστρια

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε νωρίτερα στο Παλαιό Φάληρο, όπου εκφώνησε ομιλία σε πολίτες. Αργότερα, θα επισκεφθεί το Γραφείο Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων της Δημόσιας Υπηρεσίας...

Προσλήψεις 29 ατόμων στο Δήμο Ηρακλείου

Ο δήμος Ηρακλείου αναζητά την πρόσληψη συνολικά 29 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη...

ΥΠΕΘΑ: Ανακοινώνονται 1.600 θέσεις ΕΠΟΠ – Ποια είναι τα κριτήρια

Η προκήρυξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την πρόσληψη 1.600 Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) στις Ένοπλες Δυνάμεις το 2024 μπαίνει πλέον στη φάση έκδοσης. Η απόφαση...

Νίκαια: Η γυναίκα που μαχαιρώθηκε αυτοτραυματίστηκε, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή

Η υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας στη Νίκαια, όπου μια 57χρονη γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά με μαχαίρι το βράδυ της Δευτέρας (27/5), παίρνει νέα τροπή. Σύμφωνα με την...