Αρχική Περιφέρειες Εργαλείο παρακολούθησης των Δομών Κοινωνικής Ένταξης στην Περιφέρεια Αττικής

Εργαλείο παρακολούθησης των Δομών Κοινωνικής Ένταξης στην Περιφέρεια Αττικής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Περιφέρεια Αττικής υποστηρίζει ενεργά το Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Ένταξης. Συγκεκριμένα, μετά την ενεργοποίηση του 1/3 του Θεματικού Στόχου 9 για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, την καταπολέμηση της φτώχειας και των κάθε είδους διακρίσεων, θέτει σε λειτουργία την ιστοσελίδα www.socialattica.gr για τη δικτύωση – διασύνδεση και την ευαισθητοποίηση φορέων και πολιτών που αποτελούν δυνητικούς ωφελούμενους.

Υπηρεσίες όπως η αναζήτηση του είδους της δομής ενδιαφέροντος, η εύρεση του κοντινότερου σημείου επαφής, η ενημέρωση για εγκυκλίους, η λήψη χρήσιμων οδηγιών, είναι κάποιες μόνο από αυτές που παρέχονται και συνεχώς αναβαθμίζονται.

Η Περιφέρεια Αττικής δίνει έμφαση στη στερέωση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων όπως το www.socialattica.gr. Το εργαλείο αυτό στοχεύει στην ενίσχυση της λειτουργίας του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης.