Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου, 2024

Ερχονται «καμπάνες» για τους ΟΤΑ που δεν αποστέλλουν τα οικονομικά τους στοιχεία στο ΥΠΕΣ

Πρόστιμα έως 50.000 ευρώ αλλά και οικονομική «θηλιά» με παρακράτηση χρηματοδοτήσεων για δήμους και περιφέρειες που δεν καταγράφουν ή καθυστερούν να στείλουν στις αρμόδιες Αρχές τα οικονομικά τους στοιχεία.

Η κυβέρνηση διαμορφώνει ένα πιο ασφυκτικό πλαίσιο για τη δημοσιονομική συμμόρφωση –στο πλαίσιο των μνημονιακών δεσμεύσεων- των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εποπτευόμενων από αυτούς Νομικών Προσώπων.

Με νέο θεσμικό πλαίσιο τίθενται αυστηρές προθεσμίες ώστε έγκαιρα να εντάσσονται, στη βάση δεδομένων που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών, στοιχεία προϋπολογισμού και απολογισμού, ποσά βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων εσόδων, ποσά δημοσιονομικών δεσμεύσεων και εξόδων σωρευτικά. Μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για δεξαμενή από την οποία τροφοδοτείται η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) με τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον προσδιορισμό των δημοσιονομικών μεγεθών του τομέα « Τοπική Αυτοδιοίκηση» της Γενικής Κυβέρνησης. Η κυβέρνηση προβάλλει ότι, μέσω της αποτελεσματικής εποπτείας δήμων και περιφερειών, είναι δυνατός ο σχεδιασμός έργων με αναπτυξιακές προοπτικές εις όφελος των πολιτών.

Ο «πέλεκυς» πέφτει βαρύς, όπως καθορίζεται σε απόφαση που εκδόθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 2018 με την υπογραφή του υπουργού Εσωτερικών κ. Πάνου Σκουρλέτη . Η συστηματική παράλειψη ή καθυστέρηση της ενσωμάτωσης οικονομικών στοιχείων στις βάσεις δεδομένων του υπουργείου Εσωτερικών μπορεί να προκαλέσει πειθαρχική δίωξη ύστερα από αίτηση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑT . Προβλέπεται ακόμη και επιβολή προστίμου στον προϊστάμενο οικονομικών υπηρεσιών ή στον δήμαρχο ή στον περιφερειάρχη ή στον πρόεδρο του νομικού προσώπου ύψους από χίλια (1.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, εάν παρέλθει άπρακτη η αποκλειστική προθεσμία για άρση της παράβασης.

Επίσης, η παράβαση αυτή δύναται να επιφέρει κατά περίπτωση την παρακράτηση ή μη απόδοση μέρους των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ). Για μη υποβολή των προβλεπόμενων στοιχείων, παρακρατείται από την επόμενη κατανομή το 10% της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης μέσω ΚΑΠ προς τον ΟΤΑ. Στην περίπτωση που πρόκειται για στοιχεία νομικών προσώπων παρακρατείται ποσό που ισούται με το 10% του 1/12 των ποσών που αυτά έχουν εγγράψει στους προϋπολογισμούς τους ως χρηματοδότηση από τον ΟΤΑ. Εφόσον τα στοιχεία ενσωματωθούν εντός ενός μηνός από την παρέλευση των προθεσμιών οι παρακρατηθέντες πόροι αποδίδονται άμεσα στους ΟΤΑ.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι σε περίπτωση που παρατηρείται συστηματική καθυστέρηση στην ενσωμάτωση των στοιχείων, «με αποτέλεσμα να καθίσταται δυσχερής η διεξαγωγή των απαραίτητων ελέγχων αξιοπιστίας ή η έγκαιρη διάδοσή τους», τότε αθροίζονται οι μήνες επανάληψης της καθυστέρησης μέσα στο έτος με επιπτώσεις ως εξής:

• εφόσον το άθροισμα των μηνών είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 3 και μικρότερο του 6, παρακρατείται από τους ΚΑΠ του επόμενου έτους ποσό ίσο με το 2% της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης.

• εφόσον το άθροισμα είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 6 και μικρότερο του 9, το ποσοστό αυξάνεται σε 4%.

• εφόσον το άθροισμα είναι είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 9, το ποσοστό αυξάνεται σε 6%.

Τα παρακρατηθέντα ποσά αποδίδονται στους φορείς εφόσον διαπιστωθεί ότι κατά το α΄εξάμηνο του επόμενου έτους υποβάλλουν τα στοιχεία τους εντός των προθεσμιών.

Ειδικά η μη ενσωμάτωση των απολογιστικών στοιχείων, των χρηματοοικονομικών στοιχείων ισολογισμού, στοιχείων του μητρώου δεσμεύσεων και των στοιχείων ενδοκυβερνητικών συναλλαγών στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ έχει ως συνέπεια την μη επιχορήγηση ή τη μη χρηματοδότηση του φορέα από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αν η ενσωμάτωση γίνει σε ημερομηνία μεταγενέστερη των προθεσμιών που έχουν τεθεί, ενεργοποιούνται «ποινές», όπως αφ΄ενός η περικοπή του μηνιαίου μισθού ή της συνολικής αποζημίωσης του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του φορέα και, αφετέρου, η παρακράτηση χρημα τοδοτήσεων από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ή επιχορηγήσεων ή αποδόσεων από τον Τακτικό Προϋπολογισμό σε ποσοστό 50% του ετήσιου προβλεπόμενου ορίου μέχρι τη διάθεση των στοιχείων αυτών.

Διαβάστε ακόμη:

ΒΙΝΤΕΟ – Οι αγρότες μπήκαν στην καρδιά της Αθήνας

Στην καρδιά της πόλης έφτασαν πριν λίγη ώρα οι...

Το 45,5% των πολιτών ζουν με καθυστερήσεις σε στεγαστικά δάνεια

Το γεγονός ότι η χώρα μας διανύει μια βαθιά στεγαστική...

ΒΙΝΤΕΟ Αίσχος! Αναρχικοί φώναζαν στα ΜΑΤ: «Που είναι ο Γιώργος;»

Σε μια αδιανότη ενέργεια προέβησαν οι αναρχικοί που συμμετείχαν...

Έρχονται 73 προσλήψεις στον Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων – Δείτε την προθεσμία

Με 73 προσλήψεις θα καλύψει τις άμεσες εποχικές ανάγκες...

Ενημερωτικό Δελτίο

Κωστής Χατζηδάκης: Προχωρούμε δυναμικά με τις αποκρατικοποιήσεις διότι ανεβάζουν τη χώρα

Κωστής Χατζηδάκης: Προχωρούμε δυναμικά με τις αποκρατικοποιήσεις διότι ανεβάζουν τη χώρα Ξέρω, ξέρω ότι ορισμένοι από εσάς πιστεύετε ότι είμαι «μεσίτης» και ότι «ξεπουλάω τη...

Μιχάλης Χρυσοχοϊδης: Στις 13:00 η συνάντησημε τους αγρότες για την «κάθοδό» τους στην Αθήνα

Μιχάλης Χρυσοχοϊδης: Στις 13:00 η συνάντησημε τους αγρότες για την «κάθοδό» τους στην Αθήνα Με τους αγρότες συναντάται σήμερα στις 13:00 ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης...

Επίθεση της Μενδώνη στο Netflix για τον Μέγα Αλέξανδρο –  “Κακή μυθοπλασία με ευτελές περιεχόμενο”

Επίθεση της Μενδώνη στο Netflix για τον Μέγα Αλέξανδρο -  "Κακή μυθοπλασία με ευτελές περιεχόμενο" Σε νέο ρόλο η Λίνα Μενδώνη, αυτόν της κρητικού τέχνης και...

Υπουργείο Εσωτερικών: Καθήκοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις αιρετών δήμων

Υπουργείο Εσωτερικών: Καθήκοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις αιρετών δήμων, βασικές πληροφορίες αναφορικά με τα αιρετά όργανα των δήμων και την άσκηση των αιρετών καθηκόντων τους δίνει το υπουργείο...