Αρχική Εποχικοί Ερχονται 220 προσλήψεις για 8 μήνες στην ΕΥΔΑΠ

Ερχονται 220 προσλήψεις για 8 μήνες στην ΕΥΔΑΠ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

“Πράσινο φως” για την πρόσληψη 220 εποχικών υπαλλήλων έδωσε με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ. Ειδικότερα,  εγκρίθηκε η πρόσληψη, μέσω του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και των σχετικών διαδικασιών του, η πρόσληψη 220 ατόμων ως εποχικό προσωπικό, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας και συγκεκριμένα:

  • Πενήντα (50) άτομα κατηγορίας ΔΕ για Καταμετρητές
  • Δεκαπέντε (15) άτομα κατηγορίας ΔΕ για Ηλεκτροτεχνίτες
  • Δέκα (10) άτομα κατηγορίας ΔΕ για Μηχανοτεχνίτες
  • Είκοσι πέντε (25) άτομα κατηγορίας ΔΕ για Οδηγούς Γ κατηγορίας
  • Δεκαπέντε (15) άτομα κατηγορίας ΔΕ για Οδηγούς Γ’,Δ’ κατηγορίας
  • Δύο (2) άτομα κατηγορίας ΔΕ για οδηγούς Γ’,Δ’,Ε’ κατηγορίας
  • Είκοσι ένα (21) άτομα ΔΕ για Βοηθούς Τεχνίτες Υδραυλικών
  • Ογδόντα δύο (82) άτομα ΥΕ για Εργάτες

 

Η προκήρυξη θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημερων

Το μισθολογικού κόστους για το υπό πρόσληψη προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου βμηνης διάρκειας, με μηνιαίες μεικτές αποδοχές 760,00 € κατ’άτομο, επιδεχόμενες προσαύξηση τριετιών προϋπηρεσίας, ήτοι έως τρεις (3) τριετίες για την ΔΕ κατηγορία εκ ποσοστού 10% εκάστη και έως έξι (6) τριετίες για την ΥΕ κατηγορία εκ ποσοστού 5% εκάστη.