Αρχική ΑΣΕΠ Έρχονται προσλήψεις μονίμων στην ΔΑΠΕΕΠ

Έρχονται προσλήψεις μονίμων στην ΔΑΠΕΕΠ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με μόνιμο προσωπικό θα στελεχωθεί η ΔΑΠΕΕΠ με νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ, όπως προκύπτει από τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή. Μέχρι ως ότου τελειώσουν οι διαδικασίες για τις νέες μόνιμες προσλήψεις παρατείνεται η τοποθέτηση υπαλλήλων του ΑΔΜΗΕ στην ΔΑΠΕΕΠ.

Όπως τονίζει η τροπολογία, με δεδομένες τις συνεχιζόμενες ανάγκες της ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ σε προσωπικό μετά και την απόσχιση του κλάδου της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από την εταιρεία, κρίνεται σκόπιμη η παράταση της δυνατότητας διάθεσης εργαζομένων από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για δύο ακόμα έτη, οπότε και αναμένεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας προσλήψεων από το ΑΣΕΠ και η στελέχωση της ΔΑΠΕΕΠ με μόνιμο προσωπικό.

Επίσης δίνεται η δυνατότητα σε εργαζομένους που δεν επιθυμούν να παραμείνουν στη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. να επανέλθουν στη θέση τους στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε..

Από τις διατάξεις της τροπολογία, προκαλείται σε βάρος του προϋπολογισμού της ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ (πρώην ΛΑΓΗΕ ΑΕ) – Φορέας Γενικής Κυβέρνησης, δαπάνη, από την παράταση κατά δύο (2) ακόμα έτη της διάθεσης του προσωπικού της ΑΔΜΗΕ ΑΕ στην ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ και την ως εκ τούτου καταβολή των αποδοχών στο προσωπικό αυτό. Η εν λόγω δαπάνη, σύμφωνα με τους επισπεύδοντες ανέρχεται στο ποσό των 500 χιλ. ευρώ, ετησίως, η οποία θα μειώνεται στο βαθμό που το εν λόγω προσωπικό ζητήσει την επαναφορά του στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ και δεν εξαντλήσει το χρόνο της νέας παράτασης της διάθεσής του στη ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ.