ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εντός του Μαρτίου πρόκειται να δοθεί σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τα εργασιακά το οποίο επιφέρει ανατροπές.

Μεταξύ αλλων προβλέπει την εφαρμογή ελαστικότερου οκτάωρου και αλλαγές στις υπερωρίες, στα συνδικαλιστικά δικαιώματα και στον τρόπο λήψης απόφασης απεργιών.

Το νέο εργασιακό σχέδιο νόμου αποτελεί μια από βασικές προτεραιότητες του νέου υπουργού Εργασίας Κ. Χατζηδάκη και στοχεύει στην ενίσχυση της αγοράς εργασίας ώστε να προσαρμοστεί στις ραγδαίες οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις και τη διαφανή και αξιόπιστη λειτουργία του συνδικαλιστικού κινήματος.

Συγκεκριμένα, θα προβλέπουν αλλαγές στον συνδικαλιστικό νόμο, μεγαλύτερη ευελιξία στην κατανομή του χρόνου εργασίας, αύξηση των επιτρεπόμενων ωρών υπερωρίας και καθιέρωση της ηλεκτρονικής κάρτας εργασίας.

Οι αλλαγές στον συνδικαλιστικό νόμο περιλαμβάνουν την καθιέρωση ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων κήρυξης απεργίας, τη δημιουργία ηλεκτρονικού συνδικαλιστικού μητρώου, την τροποποίηση των προνομίων των συνδικαλιστών, αλλά και αλλαγές στο καθεστώς του προσωπικού ασφαλείας, το οποίο απασχολείται κατά τη διάρκεια της απεργίας σε ευαίσθητους τομείς της οικονομίας.

Ως προς την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας, το νομοσχέδιο θα περιγράφει τη διαδικασία με την οποία οι εργοδότες θα ενημερώνουν ψηφιακά για τα ωράρια και τις αλλαγές. Το νέο σύστημα θα επιτρέπει την online παρακολούθηση του ωραρίου των εργαζομένων, γεγονός που θα συμβάλει στη διευκόλυνση της διευθέτησης του ωραρίου.

Αλλά η πιο σημαντική αλλαγή θα αφορά στη μεταρρύθμιση του πλαισίου των υπερωριών. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να απασχολούν, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, εργαζομένους έως δέκα ώρες ημερησίως, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, εφόσον εντός εξαμήνου εξοφλούν τις επιπλέον ώρες πέραν του οκταώρου, με αντίστοιχη μείωση ωρών σε άλλες εργάσιμες ημέρες ή με ρεπό ή με ημέρες αδείας.

Μάλιστα, αν δεν είναι εφικτή η υπογραφή επιχειρησιακής σύμβασης το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας θα μπορεί μετά από προσφυγή του εργοδότη να δίνει την έγκριση του για τους συμψηφισμούς των ωρών υπερεργασίας ή υπερωρίας με μείωση εργάσιμου χρόνου σε άλλη χρονική στιγμή.

Δύο ακόμη παρεμβάσεις θα αφορούν αφενός στην κατάργηση της αναχρονιστικής διάκρισης αποζημιώσεων απόλυσης μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών και στη θεσμοθέτηση του δικαιώματος, μετά την προειδοποίηση για απόλυση και μέχρι αυτήν, ο εργοδότης να δικαιούται να αξιώσει να μην προσέρχεται ο εργαζόμενος στην εργασία, αλλά βεβαίως να μισθοδοτείται.