ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στην πρόσληψη 990 μόνιμων υπαλλήλων προχωρά το υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να ενισχύσει με ανθρώπινο δυναμικό την ΑΑΔΕ καθώς και άλλες κρίσιμες υπηρεσίες του.

Παράλληλα μόνιμοι υπάλληλοι θα στελεχώσουν και τις νέες υπηρεσίες στις υπό ίδρυση και λειτουργία των ελεύθερες ζώνες εμπορίου στις οποίες εμπλέκεται εξ΄ ολοκλήρου η ΑΑΔΕ. Στις 17 Οκτωβρίου δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ το πλήρες πλαίσιο για τη σύσταση των νέων υπηρεσιών.

Το ΑΣΕΠ έχει επεξεργαστεί ήδη δύο προκηρύξεις που αφορούν στην ΑΑΔΕ, ενώ θα ακολουθήσει και μια τρίτη μέχρι το τέλος του χρόνου.

Πρόκειται για διοικητικούς υπαλλήλους, με πτυχία οικονομικών σπουδών και νομικής και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.