Αρχική ΑΣΕΠ Έρχονται 57 προσλήψεις στο Δήμο Γαλατσίου

Έρχονται 57 προσλήψεις στο Δήμο Γαλατσίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικάπενήντα επτά (57) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων ανακοίνωσε ο Δήμος Γαλατσίου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, ήτοι από 12 Αυγούστου 2021 έως και 18 Αυγούστου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό ανακοίνωσης: 21799/11.08.2021 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: protokollo@galatsi.gr

ΑΙΤΗΣΗ