ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τρεις δράσεις και προγράμματα κυρίως κατάρτισης, πιστοποίησης αλλά και πρακτικής που συνολικά θα απευθύνονται σε 15.580 ανέργους θέτουν σε τροχιά το επόμενο διάστημα το υπουργείο Εργασίας και ο ΟΑΕΔ. Ειδικότερα, προωθούνται:

Δράσεις κατάρτισης, πρακτικής, πιστοποίησης σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) νέων πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής, οικονομικής κατεύθυνσης Γ κύκλος. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 1.580 ωφελούμενους, νέους άνεργους ηλικίας 25-29 ετών με εμπειρία και υψηλά προσόντα στον κλάδο. Η δράση αφορά στην κατάρτιση ανέργων αποφοίτων σχετικών αντικειμένων σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) με έμφαση σε ειδικότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη λογισμικού. Ο Γ κύκλος της κατάρτισης ΤΠΕ είναι εξειδικευμένος και αφορά σε ανέργους που διαθέτουν εμπειρία και υψηλά προσόντα στον κλάδο της πληροφορικής. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα “βαριάς” κατάρτισης για επαγγελματίες του κλάδου οι οποίοι δεν ξεκινούν από το μηδέν αλλά χρειάζονται “έξτρα” εφόδια, πιο εξειδικευμένα για να ανταπεξέλθουν στην αγορά εργασίας.

Δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης 10.000 ανέργων σε τεχνικά επαγγέλματα ηλικίας 29 – 49 ετών. Στην ουσία εξετάζεται να υλοποιηθεί ένας Β κύκλος, με διαφοροποιημένα ενδεχομένως χαρακτηριστικά, του προγράμματος που προκηρύχθηκε για πρώτη φορά το 2016 και αφορούσε στην κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής. Το πρόγραμμα θα παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίηση και πρακτική σε τεχνικά επαγγέλματα όπως ελασματουργικές εργασίες, συντήρηση εγκαταστάσεων και αυτοματισμού, χειρισμός εργαλειομηχανών, αισθητική κ.α. Στην πράξη πρόκειται για τον κύκλο κατάρτισης που θα απευθύνεται στους νέους που δεν έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ολοκληρωμένη παρέμβαση στον κλάδο των logistics. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση, πιστοποίηση και πρακτική άσκηση στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας – logistics και του εξαγωγικού εμπορίου. Θα απευθύνεται σε 4.000 ωφελούμενους. Στόχος είναι να καλυφθούν άνεργοι που έχουν ήδη εργαστεί στον κλάδο και έχουν κάποια εμπειρία αλλά και όσοι κάνουν τα πρώτα τους βήματα στα επαγγέλματα που ανήκουν στον εν λόγω κλάδο.