Αρχική Δήμοι Έρχονται 19 προσλήψεις στο Δήμο Μεγαρέων

Έρχονται 19 προσλήψεις στο Δήμο Μεγαρέων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Έρχονται 19 προσλήψεις καλλιτεχνών στο Δήμο Μεγαρέων!

Δείτε την ανακοίνωση:

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.) ανακοινώνει την πρόσληψη μουσικού – καλλιτεχνικού προσωπικού, συνολικά δεκαεννέα (19) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου στην καλλιτεχνική δομή της που λειτουργεί υπό τον τίτλο «ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΝ ΩΔΕΙΟΝ Δήμου Μεγαρέων» – 2 μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα (Μέγαρα & Ν. Πέραμος) και Φιλαρμονική – για το διδακτικό έτος 2020 – 2021, για τις εξής ειδικότητες, αριθμό ατόμων και διάρκεια σύμβασης(Πίνακας Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα

Να σημειωθεί, ότι οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων θα πρέπει να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια και να έχουν ηλικία 21 ετών και άνω και να μην έχουν υπερβεί το 64ο έτος (άρθρο 13 του Ν. 3584/2007).

Παράλληλα, οι  ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε με εταιρεία ταχυμεταφορών, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ., Κεντρική Πλατεία. Κυριακούλειο Πολιτιστικό Κέντρο-1
ος όροφος, 19100 Μέγαρα.