Αρχική Μόνιμοι Έρχονται 1500 προσλήψεις στο Λιμενικό Σώμα

Έρχονται 1500 προσλήψεις στο Λιμενικό Σώμα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

“Για την Ομοσπονδία μας η Οργανική Δύναμη του Σώματος αποτελεί μείζονος σημασίας ζήτημα και η αύξησή της κατά 1.500 θέσεις δικαιώνει τις προσπάθειές μας και ανοίγει το δρόμο για τον επανακαθορισμό των οργανικών συνθέσεων υπηρεσιών και Λιμενικών Αρχών και επιτρέπει τη δυνατότητα προσλήψεων. Παραμένουμε προσηλωμένοι στους στόχους μας για την προστασία, βελτίωση και προαγωγή των θεσμικών, οικονομικών, ασφαλιστικών και γενικότερων δικαιωμάτων των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ” δήλωσαν οι εκπρόσωποι της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. στο πλαίσιο της συζήτησης με τον Υπουργό για την ενίσχυση των θέσεων του λιμενικού σώματος.

Ο Υπουργός ενημέρωσε τα στελέχη ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα κατατεθεί νομοσχέδιο του ΥΝΑΝΠ, στο οποίο η Οργανική Δύναμη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. θα επανακαθοριστεί στις 9.500 θέσεις από 8.000, που είναι σήμερα και έδωσε εντολή συγκρότησης ομάδων εργασίας με τη συμμετοχή της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και σκοπό την κατάθεση εισηγήσεων με διατάξεις, που μπορούν να ενταχθούν σε αυτό.

Σχετικά με τη δημιουργία του ΕΝ.Φ.Ε.Σ. ο κ. Υπουργός δήλωσε ότι αποσκοπεί στην καλύτερη διαχείριση της μεταναστευτικής-προσφυγικής κρίσης και ότι το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή διατηρεί την οργανωτική του αυτοτέλεια και την αυτονομία και δεν πρόκειται να υπάρξει καμία βλαπτική μεταβολή στο εργασιακό καθεστώς των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.