Αρχική Εποχικοί Έρχονται 1.227 προσλήψεις σε δήμους

Έρχονται 1.227 προσλήψεις σε δήμους

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Έρχονται 1.227 προσλήψεις συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) σε Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, με πεντε αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αφορούν 159, 207, 53, 487 και 321 προσλήψεις αντιστοίχως, ενέκρινε τις προσλήψεις αυτές.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38 έως και 42 του ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6 Α’) καθώς και αυτές του πδ 524/1980 κατά περίπτωση.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: γυμναστές, καθαριστές, εργάτες, κ.α.

Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

 

Οι αποφάσεις είναι: εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ