Αρχική Οικονομία Έρχεται το ηλεκτρονικό «σκανάρισμα» των οφειλών κάθε πολίτη

Έρχεται το ηλεκτρονικό «σκανάρισμα» των οφειλών κάθε πολίτη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τη δημιουργία «ταυτότητας του αξιόχρεου» εξετάσει η κυβέρνηση, προκειμένου να υπάρξει ένα εκτενές «σκανάρισμα» του συνόλου των οφειλών κάθε πολίτη, από δάνεια και εισφορές μέχρι οφειλές σε λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος ή νερού.

Με την «ταυτότητα» αυτή που θα αποκτήσει ο κάθε πολίτης (στα πρότυπα του «Τειρεσία»), θα καταστεί εφικτή η συγκέντρωση στοιχείων που θα αφορούν στο σύνολο της συναλλακτικής του συμπεριφοράς με το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Παράλληλα θα λειτουργήσει νέα ανεξάρτητη αρχή, το Γραφείο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, που θα έχει την ευθύνη της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας με τα δεδομένα της συναλλακτικής συμπεριφοράς του κάθε πολίτη.

Η λειτουργία του Γραφείου (credit bureau) προβλέπεται στα συνοδευτικά κείμενα της τρίτης αναθεώρησης του 3ου Μνημονίου, που υπογραμμίζουν ότι με στόχο την ενίσχυση του πλαισίου διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, οι αρχές θα πρέπει να διασφαλίσουν νομοθετικά τη δημιουργία ανεξάρτητου Γραφείου Πιστοληπτικής Αξιολόγησης. Αυτό θα περιλαμβάνει κεντρική και πιστοποιημένη βάση δεδομένων με πληροφορίες για καθυστερήσεις ποσών που οφείλονται στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία και τα οποία θα είναι προσβάσιμα στους έχοντες έννομο συμφέρον.

Με νόμο, που σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι έτοιμος μέχρι το Πάσχα, ουσιαστικά όλοι οι πολίτες θα αποκτήσουν τον προσωπικό τους «βαθμό πιστοληπτικής αξιολόγησης», μέσω του οποίου θα μπορούν ή όχι, να πραγματοποιήσουν συναλλαγές με το τραπεζικό σύστημα.

Τα στοιχεία αυτά θα καταγραφούν σε βάση δεδομένων στην οποία θα μπορούν να έχουν πρόσβαση όσοι έχουν έννομο συμφέρον, όπως για παράδειγμα, η κάθε επιχείρηση με την οποία ο πολίτης θα συναλλάσσεται με πίστωση.

Σήμερα υπάρχουν στοιχεία στη βάση δεδομένων του «Τειρεσία» για τη συμπεριφορά των πολιτών ως δανειοληπτών στη σχέση τους με τις τράπεζες. Ωστόσο, λείπει η καταγραφή του ιστορικού του δανειολήπτη στις συναλλαγές του με το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, κενό που έρχεται να καλύψει η «ταυτότητα».

Έτσι οι τράπεζες και οι εμπορικές επιχειρήσεις θα γνωρίζουν εξαρχής την πιστοληπτική συμπεριφορά του δυνητικού πελάτη τους και εάν αυτός αξιολογείται ως μη φερέγγυος δεν θα μπορεί να πάρει δάνειο ή να αγοράσει με πίστωση από μία επιχείρηση. Γενικά η πρόσβασή του σε δανεισμό θα γίνεται με βαθμό δυσκολίας αντίστοιχο της πιστοληπτικής του αξιολόγησης: όσο χαμηλότερος ο βαθμός, τόσο δυσκολότερη θα είναι η παροχή χρηματοδότησης.