Αρχική ΑΣΕΠ Έρχεται προκήρυξη για 70 μόνιμους στην ΕΥΑΘ

Έρχεται προκήρυξη για 70 μόνιμους στην ΕΥΑΘ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ένα βήμα πριν την προκήρυξη βρίσκεται η δεύτερη προκήρυξη της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ) ΑΕ.

Ήδη το ΑΣΕΠ απέστειλε στο Εθνικό Τυπογραφείο το τελικό κείμενο της προκήρυξης με αριθμό 4Κ/2017, η οποία αφορά την κάλυψη με σειρά προτεραιότητας 70 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Οι θέσεις αφορούν αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι θα επιλεγούν από τις ακόλουθες δέκα ειδικότητες:

  • ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, δέκα θέσεις,
  • ΔΕ Δομικών Έργων, τέσσερις θέσεις,
  • ΔΕ Οδηγών, πέντε θέσεις,
  • ΔΕ Χειριστών Η/Υ, δύο θέσεις,
  • ΔΕ Συγκολλητών Μετάλλων & Μεταλλικών κατασκευών, δύο θέσεις,
  • ΔΕ Ηλεκτρολόγων, δέκα θέσεις,
  • ΔΕ Ηλεκτρονικών, τέσσερις θέσεις,
  • ΔΕ Μηχανολόγων, εννέα θέσεις,
  • ΔΕ Υδραυλικών, 2 θέσεις, και
  • ΔΕ Χειριστών Χωματουργικών & Ανυψωτικών μηχανημάτων, δύο θέσεις.

Για ορισμένες θέσεις -και σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι που κατέχουν τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα (ή τους κυρίους αποδεκτούς τίτλους σπουδών)-, οι κενές θέσεις θα καλυφθούν “επικουρικώς” από υποψήφιους με μειωμένα πρόσθετα προσόντα, ή άλλους τίτλους σπουδών.

Εάν και πάλι δεν καλυφθούν όλες οι θέσεις, θα καλυφθούν σε δεύτερο βαθμό επικουρίας με ακόμα λιγότερα απαραίτητα προσόντα.

Οι θέσεις για τις οποίες υπάρχει επικουρική κάλυψη θα καλυφθούν από υποψήφιους που έχουν τα πλήρη απαραίτητα προσόντα και τους αποδεκτούς τίτλους σπουδών, και μόνο σε περίπτωση που θα παραμείνουν κενές θέσεις θα συμπληρωθούν από υποψηφίους που καλύπτουν κατά σειρά τα προσόντα “α΄ επικουρίας” ή “β΄ επικουρίας”.

Στις θέσεις για τις οποίες ισχύουν ένας ή περισσότεροι βαθμοί επικουρίας α΄ και β΄, οι επικουρίες αυτές αναγράφονται στον Πίνακα Κατανομής Θέσεων μαζί με τα πρόσθετα προσόντα (ή τίτλους σπουδών) που αντιστοιχούν στον κάθε βαθμό επικουρίας.

Δείτε αναλυτικά το σχέδιο της προκήρυξης εδώ