Αρχική ΟΑΕΔ Έρχεται πρόγραμμα απασχόλησης 10.500 ανέργων ηλικίας 55-67 ετών στο δημόσιο

Έρχεται πρόγραμμα απασχόλησης 10.500 ανέργων ηλικίας 55-67 ετών στο δημόσιο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μέχρι το τέλος Απριλίου αναμένεται να δημοσιοποιηθεί η προκήρυξη του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα επιχορήγησης ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και άλλων Δημοσίων Φορέων, για την απασχόληση 10.500 ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόσληψη των ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση λόγω και της ηλικίας τους σε δήμους και περιφέρειες, θα γίνεται με μισθό μέχρι 600 ευρώ για 12 μήνες και με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, ενώ θα υπάρχει και δυνατότητα ανανέωσης ορισμένων συμβάσεων για άλλον έναν χρόνο.

Το πρόγραμμα που έχει λάβει την τελική έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ, προβλέπει την ένταξη ανέργων που βρίσκονται εγγεγραμμένοι στο μητρώα του Οργανισμού τουλάχιστον επί δώδεκα μήνες, πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης υπαγωγής.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης:

– Να εξακολουθούν να είναι άνεργοι και να κατέχουν κάρτα ανεργίας την οποία να ανανεώνουν κάθε μήνα.
– Να έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης εργασίας και να μην έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους κατά την ίδια ημερομηνία.
– Να μην είναι ανάπηροι σε ποσοστό άνω του 67% κατά την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση.

Παράλληλα, θα πρέπει ο χρόνος που τους υπολείπεται για τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ημερών εργασίας για τη θεμελίωση πλήρους δικαιώματος λόγω γήρατος στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ να μην υπερβαίνει τα πέντε χρόνια ή τα 1.500 ημερομίσθια.