Αρχική ΑΣΕΠ Έρχεται προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ για μόνιμες θέσεις στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

Έρχεται προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ για μόνιμες θέσεις στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Έρχεται νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ στο Εθνικό Τυπογραφείο η 4Ε/2020, που αφορά στην πλήρωση δεκατεσσάρων (14) θέσεων μόνιμου προσωπικού στην «Επιτροπή Ανταγωνισμού»

Ειδικότερα και σύμφωνα με το ΑΣΕΠ:

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 4Ε/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση δεκατεσσάρων (14) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην «Επιτροπή Ανταγωνισμού» (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, επτά (7) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» Ν.Π.Δ.Δ. (Υπουργείο Οικονομικών) με διετή σύμβαση και δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στον «Συνήγορο του Καταναλωτή» με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σύμφωνα με το άρθρο 19, ν. 2190/1994 (Α΄28), όπως ισχύει, στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Η κατανομή των θέσεων

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  • 6 Νομικών με εξειδίκευση στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού
  • 7 Οικονομολόγων – Στατιστικών – Κοστολόγων με εξειδίκευση στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά (Μικροοικονομική Θεωρία & Πολιτική ή Οικονομετρία ή Πολιτική Ανταγωνισμού
  • 1 Πληροφορικής, με εξειδίκευση στη Διαχείριση και Παροχή IP Υπηρεσιών ή στο Σχεδιασμό και Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

  • 3 Ελεγκτών
  • 2 Οικονομολόγων
  • 2 Πληροφορικής

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

  • 2 Νομικών με εξειδίκευση στο Εμπορικό ή Αστικό Δίκαιο

Οι θέσεις της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο: ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ