Έρχεται πρόγραμμα 25.000 θέσεων κατάρτισης με κατώτατο μισθό

Η αντίστροφη μέτρηση για το νέο πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης έχει ξεκινήσει, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του Flash.gr εντός του μήνα αναμένεται να βγει στον… αέρα η νέα προκήρυξη του φορέα για 25.000 άνεργους.

Η δράση αφορά στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και έχει προϋπολογισμό ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ και χρηματοδότηση του αντλείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).

Η θέσεις θα κατανεμηθούν σε όλη την επικράτεια και θα καλυφθούν από νέους 18 έως 29 ετών, οι οποίοι θα αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία σε διάστημα επτά μηνών. Η ΔΥΠΑ θα καταβάλλει μηνιαία αποζημίωση ίση με το νόμιμο κατώτατο μισθό (με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές) και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας στους ωφελούμενους. Αυτό σημαίνει ότι οι ωφελούμενοι θα λαμβάνουν τον νέο κατώτατο μισθό, ο οποίος από 1η Απριλίου ανέρχεται σε 830 ευρώ μικτά.

«Ανοιχτό» ακόμη μια δράση 10.000 θέσεων

Εκτός από αυτό το σημαντικό πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας η ΔΥΠΑ συνεχίζει να τρέχει και την ολοκληρωμένη δράση κατάρτισης και απασχόλησης ανέργων ηλικίας 25-45 ετών. Ο σκοπός της δράσης είναι η κατάρτιση 10.000 ανέργων σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες και η δημιουργία 7.500 νέων θέσεων εργασίας για την πρόσληψή τους.

Η επιχορήγηση ανέρχεται στο 100% του συνολικού κόστους (μισθός και εισφορές) για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 25-30 ετών, δηλαδή 1.022 ευρώ μηνιαία (6.132€ συνολικά), και 80% για την πρόσληψη ανέργων 31-45 ετών, δηλαδή 817,60 ευρώ μηνιαία (4.906€ συνολικά). Εάν η επιχείρηση επιλέξει το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού, η επιχορήγηση ανέρχεται στο 50% του συνολικού κόστους (μισθός και εισφορές) για πρόσληψη ανέργων σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση – έως 1.000 ευρώ μηνιαία για ανέργους 25-30 ετών και έως 800 ευρώ μηνιαία για ανέργους 31-45 ετών. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η επιχορήγηση περιλαμβάνει τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το Επίδομα Αδείας.

Δικαιούχοι είναι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, με προτεραιότητα σε επιχειρήσεις της πράσινης οικονομίας, ενώ ωφελούμενοι είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ, ηλικίας 25-45 ετών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος απασχόλησης ανέρχεται στα 41.331.600 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

flash.gr

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις