Έρχεται παράταση και μείωση 10% για τους μικροεπενδυτές φωτοβολταϊκών

Σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο όσοι έχουν πάρει όρους σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο και έχουν «κλειδώσει» λειτουργική  ενίσχυση με τον (ΔΑΠΠΕΠ), οφείλουν για να τη διατηρήσουν να έχουν ολοκληρώσει τα έργα τους  έως και τον Αύγουστο του 2024.

Σε διαφορετική περίπτωση προβλέπεται μείωση της «ταρίφας» ανά μήνα καθυστέρησης στη λειτουργία των έργων. Στο νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ είχαν ενταχθεί διατάξεις που προέβλεπαν ότι όσα έργα έχουν υπογράψει σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης και δεν είχαν ολοκληρωθεί έως τα τέλη Αυγούστου του 2024 με υποβολή δήλωσης ετοιμότητας ή υπογραφή σύμβασης σύνδεσης, αυτά θα πρέπει να συμμετέχουν σε διαγωνισμό για να πάρουν λειτουργική ενίσχυση.

Ειδικότερα, σήμερα η ισχύουσα νομοθεσία για τα συγκεκριμένα έργα (έως 1 MW) τα οποία έχουν εξασφαλίσει οριστική προσφορά σύνδεσης και έχουν πάρει «ταρίφα» οφείλουν για να τη διατηρήσουν να έχουν ολοκληρώσει τα έργα τους έως και τον Αύγουστο του 2024, διαφορετικά προβλέπεται μείωση της «ταρίφας» ανά μήνα καθυστέρησης στη λειτουργία των έργων.

Φωτοβολταϊκά στις στέγες: Μεγαλύτερη επιδότηση στα συστήματα με μπαταρίες -  Οικονομικός Ταχυδρόμος - ot.gr

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου που θα εισαχθεί στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση, η καταληκτική προθεσμία της 31ης Αυγούστου 2024 για την ολοκλήρωση των έργων προκειμένου να διατηρήσουν το δικαίωμα για εκτός διαγωνισμού διοικητικά οριζόμενης λειτουργικής ενίσχυσης θα παραταθεί, πιθανώς έως τα τέλη του έτους, ωστόσο με υποχρεωτική μείωση της «ταρίφας» κατά περίπου 10%. Η εξάμηνη προθεσμία θεωρείται επαρκής για την ολοκλήρωση των έργων.

Γενικότερα, πάντως το νομοσχέδιο βάζει φρένο στις “ταρίφες” που παίρνουν τα μικρά έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) εκτός διαγωνιστικών διαδικασιών. Σήμερα φωτοβολταϊκά συστήματα έως 500 kW λαμβάνουν λειτουργική ενίσχυση 65,74 ευρώ/MWh και έως 1 ΜW 68,87 ευρώ.

Ειδικότερα, η νέα νομοθετική πρωτοβουλία προτείνει ότι φωτοβολταϊκά έργα κάτω των 500 kW, από τον Μάιο, δεν θα επιτρέπεται να παίρνουν «ταρίφα» εκτός διαγωνισμών. Θα εξαιρούνται της ρύθμισης τα συστήματα του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και έως τις 31 Δεκεμβρίου τα φωτοβολταϊκά (έως 400 KW) που είχαν προκριθεί στους διαγωνισμούς του ΔΕΔΔΗΕ, βάσει σειράς προτεραιότητας, στις κορεσμένες περιοχές της Πελοποννήσου, των Κυκλάδων και της Κρήτης.

  • φωτοβολταϊκοί σταθμοί που αναπτύσσονται από Ενεργειακές Κοινότητες (κάτω του 1 MW) δεν θα μπορούν από τον Μάιο να υπογράψουν σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης, χωρίς προηγούμενη συμμετοχή σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών. Με το παλιό καθεστώς θα συνεχίσουν τις διαδικασίες οι επενδυτές με 400άρια σε Κυκλάδες, Κρήτη και Πελοπόννησο έως το τέλος του έτους, ενώ από το 2025 και αυτά θα πρέπει να παίρνουν «ταρίφα» μέσω διαγωνισμών.
  • αιολικοί σταθμοί μέγιστης ισχύος παραγωγής, μικρότερης ή ίσης των 6 MW (όσοι πληρούν ορισμένα κριτήρια, μεταξύ των οποίων, να μην έχει ο ίδιος επενδυτής πάνω από δύο έργα εκτός διαγωνισμών κλπ.), θα συνεχίσουν όπως σήμερα να συνάπτονται συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης, χωρίς την υποχρέωση συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, έως και την 31η Δεκεμβρίου 2024. www.worldenergynews.gr

    Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις