Αρχική Παιδεία Έρχεται νόμος με μεγάλες αλλαγές στα Πανεπιστήμια

Έρχεται νόμος με μεγάλες αλλαγές στα Πανεπιστήμια

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μεγάλες αλλαγές σχεδιάζονται στα Πανεπιστήμια όλης της χώρας, με ένα νόμο που αναμένεται να ανακοινωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα.

Ο νόμος αυτός θα συνδέεται με τη διοίκησή των Πανεπιστημίων και τον τρόπο εκλογής των πρυτάνεων καθώς και τον νέο ρόλο των συμβουλίων που επανέρχονται στη διοίκησή τους.

Παράλληλα, το υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση «καλούν» 300 έλληνες επισκέπτες καθηγητές (visiting professors) και 400 ακόμη διδάσκοντες (visiting lecturers) από το εξωτερικό για να διδάξουν στα ελληνικά πανεπιστήμια με χρήματα που έχουν εξασφαλιστεί από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η διαφορά μεταξύ των δύο κατηγοριών είναι ότι η πρώτη αφορά καθηγητές που συνδέονται οργανικά με το πανεπιστήμιο, ενώ η δεύτερη αφορά απλή σειρά παραδόσεων και διαλέξεων.

Το πρόγραμμα αυτό θα χρηματοδοτηθεί έως και τρία χρόνια, ενώ κάθε πανεπιστημιακός θα μπορέσει να διδάξει από δύο εβδομάδες έως τρεις μήνες σε ελληνικό πανεπιστήμιο με δυνατότητα φυσικά να παρατείνει αυτή τη σχέση εάν το επιθυμεί. Μετά το πέρας αυτού του χρονικού διαστήματος, βέβαια, πολλοί αναρωτιούνται τι θα γίνει. Σε αυτό κάποιοι απαντούν ότι τα ΑΕΙ θα παρακινηθούν να αναζητήσουν πόρους για να αυτοχρηματοδοτηθούν και εκτός κρατικού προϋπολογισμού.

Οι αλλαγές που σχεδιάζονται

  1. Αλλάζουν τα εκλεκτορικά σώματα στα ΑΕΙ σε μια προσπάθεια να περιοριστεί ο νεποτισμός και οι πελατειακές σχέσεις. Ο αριθμός τους παραμένει 11 μέλη ή 15 ανά περίπτωση και δεν μειώνονται, ενώ θα έχουν πέντε ή έξι μέλη από άλλο πανεπιστήμιο εκτός εκείνου στο οποίο απευθύνεται ο κρινόμενος και τουλάχιστον δύο μέλη από πανεπιστήμιο του εξωτερικού.
  2. Επανέρχονται τα συμβούλια διοίκησης στα ΑΕΙ, αλλά με αυξημένες αρμοδιότητες που είναι πιθανόν να ξεπερνούν εκείνες των πρυτάνεων. Για το θέμα δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση, αλλά είναι πιθανόν να επιστρέψει ο νόμος για τη συγκρότηση συμβουλίων διοίκησης των ΑΕΙ στην πρώτη του μορφή, δηλαδή με την πρόβλεψη ότι οι πρόεδροι των συμβουλίων θα επιλέγουν τους πρυτάνεις τους, κάτι που έχει ήδη προκαλέσει ζωηρή συζήτηση στην ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας, η οποία και παίρνει «θέσεις μάχης».

Στον νόμο θα περιλαμβάνονται και όλες οι νέες αλλαγές στα θέματα φύλαξης των ΑΕΙ που προέκυψαν μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

Κοινά πτυχία

Τα παραπάνω αποτελούν μέρος του νέου νόμου που όμως θα περιλαμβάνει ακόμη τη δυνατότητα «κοινών πτυχίων» μεταξύ διαφορετικών τμημάτων αλλά και ιδρυμάτων, καθώς και τη δυνατότητα εσωτερικής μετακίνησης σε ένα ίδρυμα μεταξύ ομοειδών αντικειμένων, εάν ένας νέος ή νέα αποφασίσει ότι θέλει να αλλάξει κατεύθυνση σπουδών.

Στο εξωτερικό κάτι τέτοιο είναι ευρέως διαδεδομένο και οι φοιτητές κάθε πανεπιστημίου μπορούν να κάνουν παράλληλες σπουδές σε διαφορετικά αντικείμενα και από τέσσερα έως έξι έτη, ανάλογα με την επιστημονική περιοχή, αποκτώντας εξειδίκευση σε δύο τομείς. Στα συστήματα αυτά οι φοιτητές μπορούν να διαλέγουν από ένα «μενού» διαφορετικών μαθημάτων και σπουδών.