Αρχική Παιδεία ERASMUS+ 2019- 2020: 2η Συμπληρωματική Υποβολή Αιτήσεων Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση

ERASMUS+ 2019- 2020: 2η Συμπληρωματική Υποβολή Αιτήσεων Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών (προπτυχιακοί –μεταπτυχιακοί – υποψήφιοι διδάκτορες) του ΕΑΠ να εκδηλώσουν εκ νέου το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στη δράση Πρακτικής Άσκησης ERASMUS+ A.E. 2019- 2020.

Προ της υποβολής αίτησης παρακαλούμε όπως σημειωθεί πως, λόγω της πανδημίας COVID19 και βάσει απόφασης της Δ.Ε. του Ε.Α.Π.:

– Eνθαρρύνoνται οι εικονικές δραστηριότητες ή/και η μετακύλιση των κινητικοτήτων προς το εαρινό εξάμηνο (με ολοκλήρωση έως 31 Μαΐου 2021 το αργότερο).

– Τυχόν φυσικές κινητικότητες θα πραγματοποιούνται με αποκλειστική ευθύνη των μετακινούμενων και εφόσον επιτρέπονται οι μετακινήσεις προς τις χώρες υποδοχής.

– Άτομα που, ασχέτως των προτροπών του Ιδρύματος, επιθυμούν να πραγματοποιήσουν φυσική μετακίνηση θα μπορούν να το κάνουν, τηρουμένων όλων των απαραίτητων κανονισμών/ περιορισμών από τις χώρες υποδοχής, την Ελληνική Κυβέρνηση και τον Ε.Ο.Δ.Υ.

– Οι ενδιαφερόμενοι/συμμετέχοντες υποχρεούνται να ενημερώνονται και να τηρούν τα μέτρα που προβλέπονται από την εκάστοτε χώρα υποδοχής, αλλά και τυχόν διαδικασίες αυτοπεριορισμού που απαιτούνται κατά την επιστροφή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν τις εξελίξεις και να συμβουλεύονται με ιδιαίτερη προσοχή τις ιστοσελίδες https://reopen.europa.eu/enhttps://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/ και https://covid19.gov.gr/ προκειμένου να είναι ανά πάσα στιγμή ενήμεροι αναφορικά με το εάν επιτρέπεται και τι ακριβώς συνεπάγεται μια φυσική μετακίνηση τους προς οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, παρακαλούνται όπως συμβουλευτούν τις σχετικές πληροφορίες (https://bit.ly/32jcRV2) και αποστείλουν την αίτηση ενδιαφέροντος μέσω της online πλατφόρμας στη διεύθυνση https://bit.ly/3ewXwoB.

Διευκρινήσεις αναφορικά με την παρούσα προκήρυξη, δίδονται από το Γραφείο ERASMUS+ (κ. Βαγενά Θεόδωρο, 2610 367 792) από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από 10.00 το πρωί έως 13.00 το μεσημέρι.

Για τεχνικά θέματα, που αφορούν στη λειτουργία/ χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε απευθείας με την Ομάδα Εφαρμογών και Λογισμικού του Ε.Α.Π. (2610 367 376/ 2610 367 378/ 2610 367 752, software@eap.gr).

Ως προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής ορίζεται η Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2020. Αιτήσεις που δεν θα έχουν κατατεθεί έως τη λήξη της ως άνω προθεσμίας ή/και δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δεν θα εξεταστούν.