Αρχική Εργασιακά Επτά ειδικές ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους γονείς

Επτά ειδικές ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους γονείς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Επτά ειδικές ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους γονείς, περιλαμβάνει το υπό προώθηση νομοσχέδιο για τις εργασιακές σχέσεις.

Ο στόχος είναι τριπλός: Αφενός μεν να μην αποκοπεί η μητέρα από το εργασιακό περιβάλλον, αφετέρου δε να δοθεί η δυνατότητα στον πατέρα να βρίσκεται κοντά στο παιδί, αλλά και να εξισωθούν τα μέτρα προστασίας των γονέων στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα.

Με την εξειδίκευση των σχετικών διατάξεων, θα υπάρξει και ρητή πρόβλεψη σχετικά με το ποια από τα μέτρα είναι με αποδοχές, ποια καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τον εργοδότη και σε ποιες περιπτώσεις στην αμοιβή του εργαζόμενου, ο οποίος κάνει χρήση των αδειών και των διευκολύνσεων, μέρος της οικονομικής κάλυψης θα αναλάβει ο ΟΑΕΔ.

Πρόκειται για:

1.Άδεια 14 εργασίμων ημερών για τη γέννηση του παιδιού, η οποία θα κατανέμεται ως εξής: ημέρες πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού και άλλες 12 οι οποίες θα χορηγούνται συνολικά ή τμηματικά, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία γέννησης.

2.Πρόσθετη 6μηνη γονική άδεια έως ότου το παιδί συμπληρώσει τα 8 έτη για όλους τους πατέρες και όσες μητέρες δεν λαμβάνουν ήδη την 6μηνη παροχή προστασίας μητρότητας.

3.Ειδικές ρυθμίσεις για γονείς διδύμων, τριδύμων, καθώς και για μονογονεϊκές οικογένειες.

Προστασία των νέων πατέρων κατά της απόλυσης, 2 μήνες από τον τοκετό για το 1ο παιδί, 4. μήνες για το 2ο παιδί και 6 μήνες για κάθε επόμενο.

5. Άδεια 5 εργασίμων ημερών, ετησίως, για τη φροντίδα ανήμπορου γονέα, παιδιού, αδελφού, συζύγου ή συντρόφου.

6. Άδεια 2 εργασίμων ημερών για λόγους ανωτέρας βίας, άρρηκτα συνδεδεμένους με την φροντίδα παιδιού ή συγγενικού προσώπου και

7. Προσωρινά ειδικά εργασιακά μέτρα, όπως η τηλεργασία και το ευέλικτο ωράριο, για την διευκόλυνση γονέων και φροντιστών, εφόσον υποβάλλουν σχετικό αίτημα.